Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, bygg - 4-årig, nettbasert, deltid, Gjøvik

Hva lærer du?

Studenter jobber med trekonstruksjon i laboratoriet
Geir Mogen/NTNU

Studieretningen i konstruksjonsteknikk i Gjøvik har spesielt fokus på bruk av tre til konstruksjon, som høye trehus, trebruer og høyspentmaster. På studiet får du kunnskap om hvordan de utfordringene byggebransjen står overfor kan møtes, knyttet til å bygge hus med miljøvennlige materialer, lite energiforbruk og som skal tåle et stadig tøffere klima.

På studieretning konstruksjonsteknikk lærer du å beregne styrke og stabilitet på alle typer bygg og konstruksjoner ved hjelp av klassiske beregningsmetoder og digitale verktøy. Du lærer å forstå hvordan naturens krefter virker på en konstruksjon og hvordan konstruksjonen må utformes for å motstå disse.

På studiet lærer du:

  • Bruk av bygningsmaterialer som betong, tre og stål til å konstruere bygg
  • Egenskapene til materialer og hvordan materialene påvirker miljøet
  • Hvordan bygninger skal prosjekteres slik at de tåler de belastningene de utsettes for
  • Prosjektering av bærekonstruksjoner i tre for større bygg
  • Bruk av tre og trebaserte materialer i bygg

Digital kompetanse

På studiet lærer du å bruke digitale verktøy til å forenkle og effektivisere måten vi bygger på. Praktisk læring følger de teoretiske fagene gjennom hele studiet - i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Du får digital kompetanse som imøtekommer kravene om effektivisering, lavt CO2-avtrykk og innovative løsninger

Ulike programpakker for visualisering og analyse vil være en naturlig del av undervisningen. På den måten vi du få grunnleggende digital kompetanse til å imøtekomme næringslivets behov for færre byggefeil og bedre samspill mellom de ulike aktørene i byggenæringen.


Valgemner

I 5. semester spesialiserer du deg ytterligere gjennom valgemner eller velger å ta emner som gir deg en større faglig bredde.


FNs bærekraftsmål

Byggebransjen er Norges nest største bransje og har stor innvirkning på klima og miljø. Med fordypning i konstruksjonsteknikk lærer du om miljøkonsekvensene av materialbruk slik at du kan ta miljøvennlige valg. 

Faggruppen arbeider med hvordan byggebransjen kan bli mer grønn ved å benytte mer trevirke i forskjellige konstruksjoner. Dette inkluderer løsninger for effektiv bruk av digital informasjon, som bidrar til mer bærekraftige bygninger, infrastruktur og bygd miljø.