Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, bygg - 4-årig, nettbasert, deltid, Gjøvik

Hva kan du bli?

Bygg- og anleggsbransjen er Norges største næring og utvikler seg hele tiden. Nye krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser har ført til stor etterspørsel etter byggingeniører. Arbeidsdagen som byggingeniør er variert, selvstendig og skapende og du finner arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor.  

Du kan jobbe innen:

 • Rådgivende ingeniørselskaper
 • Entreprenørfirma innen bygg og anlegg
 • Arkitektkontor
 • Statlige og kommunale virksomheter
 • Byggevarefirma
 • Egen bedrift


Vanlige arbeidsoppgaver for byggingeniører: 

 • Planlegging, prosjektering og bygging av hus, broer, veier, samt vann- og avløpsanlegg
 • Rådgivning i byggeprosjekter
 • Drift og vedlikehold av hus, broer, veier, samt vann- og avløpsanlegg
 • Byggesaksbehandling
 • Kontrolloppgaver 
 • Salg og markedsføring