Geomatikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Geomatikk

– Studiets oppbygging

Geomatikkstudiet kombinerer landmåling og satellittposisjonering med informasjonsteknologi. I løpet av studiet vil du få god fagkompetanse og IT-kunnskap med vekt på bruk av ulik fagprogramvare, programmering og databaser. Geomatikk tar for seg behandling av stedfestede data (geodata) ved hjelp av digitale teknikker. Fagfeltet omfatter oppgaver innen:

  • Registrering/måling
  • Behandling/systematisering/lagring anvendelse/analyse/forvaltning/ presentasjon av stedfestet informasjon på land og til havs

Studenter og landmålingsinstrument

Prosjektarbeid er en del av studiet der du jobber med konkrete problem­stillinger, samt praktiske øvelser i land­måling og bruk av ulik programvare. Studiet er spesielt velegnet for de som har stor interesse for data og moderne teknologi.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan