Fremmedspråk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fremmedspråk

Språkstudenter i gruppearbeid

Bachelor i fremmedspråk har tre studieretninger:

Du finner informasjon om de ulike språkstudiene på studieretningens hjemmeside.