Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fremmedspråk

Språkstudenter i gruppearbeid

Bachelor i fremmedspråk har fire studieretninger:

Du finner informasjon om de ulike språkstudiene på studieretningens hjemmeside.