Fonetikk (talevitenskap)

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fonetikk (talevitenskap)

bilde fonetikk

Om studieprogrammet BFON (forside)

Om bachelorstudiet i fonetikk

Hva skjer egentlig i stemmeskiftet? Hvorfor har datamaskiner ofte problemer med å oppfatte hva man sier? Fonetikk handler om hvordan mennesker kommuniserer gjennom talespråk. Hvordan lager vi språklyder, og hva er det med lydbølgene som gjør at vi hører forskjeller på for eksempel en s og en f?  Hvis du noen gang har lurt på dette, kan fonetikk være faget for deg.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor fonetikk er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Et studium i fonetikk koblet med andre fagretninger kan gi et godt grunnlag for jobber innenfor blant annet taleteknologi, språkundervisning, taleterapi/logopedi og taleaudiometri. Ellers er fonetikk i stor grad rettet mot språkforskning. Fordypning i fonetikk gir mulighet til videre studier på masternivå.


Studiets oppbygning

Bachelorprogram fonetikk er en treårig utdannelse på 180 studiepoeng (sp). I tillegg til fagfordypningen i fonetikk inneholder bachelorprogrammet også fellesemner, fag 2, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.

12 sep 2016

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i fonetikk
Studieprogramkode: BFON
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for språk og litteratur

Sted: Trondheim, Dragvoll
Bachelorprogrammet i fonetikk tilbys ikke lengre for nye søkere.

Gyldighet: Informasjonen om bachelor fonetikk er gyldig for studieåret 2017/2018.