Studiets oppbygning

Tre studenter i laboratoriet studerer en prototype
Anders Gimmestad Gule

Studiets oppbygning

Årsstudium i produktdesign og teknologi - Gjøvik

Studiets oppbygning

Produktdesign og teknologi er basert på emner fra studiet bachelor i produktdesign og teknologi. Årsstudiet tilsvarer 60 studiepoeng. Et studieår er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester.

Studiet er fleksibelt og kan tas over 2. år. Undervisningen foregår på campus NTNU Gjøvik. Emnene i studiet følger timeplanen til bachelor i produktdesign og teknologi.


Læringsformer

Du lærer dette gjennom forelesninger, gruppeoppgaver, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratoriearbeid, selvstudie og nettbasert læring. Dette studiet har mye prosjektarbeid. 

Arbeidsinnsats

Produktdesign og teknologi er et fulltidsstudium. Studiet krev at du bruke ca. 45 timer per uke på forelesninger, veiledninger, øvinger og selvstendig arbeid. 

Pensum

Ved studiestart vil dine faglærere orientere om hvilke lærebøker du bør kjøpe, så vent med innkjøp. I tillegg til lærebøker kan det komme anbefalinger om tilleggslitteratur eller kompendier. Lærebøker kan kjøpes brukt hvis de ikke har blitt revidert det siste studieåret.

Timeplan

Timeplanen er klar ved studiestart. 

PC

Du må ha en bærbar PC med god kapasitet, med trådløskort og programvare som gjør det mulig å bruke vår digitale læringsplattform og kommunisere med studiestedet. På studiet benyttes programvare fra Microsoft.

Hvis du har tenkt å kjøpe ny pc bør du vente til etter studiestart. Faglærer vil gi deg informasjon om hva du har behov for.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan