Hva lærer jeg

Årsstudium i produktdesign og teknologi - Gjøvik

Hva lærer du?

Studenter jobber med en mini-3D-printer. Foto: Anders Gimmestad Gule.
Studenter jobber med en mini-3D-printer. Foto: Anders Gimmestad Gule.

Produktdesign og teknologi er et bredt sammensatt studieprogram som gir deg innsikt i fagområder knyttet til produktutvikling. Dette inkluderer de kreative, estetiske og teknologiske delene av prosessen. Du lærer om produksjonsmetoder og materialer. 

Fra idé til prototyp

Studiet gir deg innsikt i prosessen fra idé til modell. Du lærer blant annet hvordan du: 

  • kan utvikle ideer
  • kan benytte dataverktøy i designprosessen
  • bygger en merkevare
  • visualiserer ideer
  • fysisk og digital modellutvikling 

Som student her bruker du både tradisjonelle metoder for å visualisere design, som penn og papir, og moderne digitale verktøy. Du får tilgang til 3D-printere, slik at du raskt kan visualisere produktideer i ulike materialer. Du får også tilgang til modellverkstedet, der du kan framstille visuelle og funksjonelle modeller. 


FNs bærekraftsmål

Vi må bruke ressursene våre smartere, forbruke mindre og lage bedre produkter. Vil du bli med og finne løsningene?

Bærekraftsmål nummer 8    Bærekraftsmål nummer 9    Bærekraftsmål nummer 12    Bærekraftsmål nummer 13