Drama og teater

Årsstudium, Trondheim

Drama og teater

– Studiemiljø

Undervisningsmiljø og linjeforening

Undervisningsmiljø og linjeforening

Undervisningen består i stor grad av praktiske workshops og teaterproduksjoner som læringsarena og læringsmodell. Studiet har også teoretisk undervisning i klasserom.

Instituttet huser egne undervisnings- og øvingslokaler. Vi har to drama/teatersaler (Black Box & Studio), garderober, rekvisitalager og verksted.

Linjeforeningen heter Teaterlosjen. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster og studieturer. Les mer om linjeforeningen enten på deres facebookside eller hjemmeside.


Studentintervjuer ÅDRAMA

Møt våre studenter

Ressurspublisering

Fantastisk miljø på drama og teaterFantastisk miljø på drama og teater


Navn: Mons Johannes Ensrudhagen

Studieprogram: Årsstudium drama og teater, vil gå videre på bachelor


På årsstudiet prøver vi ut ulike metoder...

Lenke til BDRAMA-intervjuer

Studenter på bachelorprogrammet  i drama og teater

Du kan også se intervjuer med studenter på bachelor drama og teater.


Studiemilø på DT

Dramastudenter i arbeid på scene

Hvordan er det å være student på drama og teater?

Hvordan er det å være student på drama og teater?

Å bli student kan være både spennende og utfordrende. Man skal venne seg til en ny hverdag, bli kjent med en ny by, treffe mange nye mennesker og pleie fritidsinteresser på et nytt sted.

For å gi deg et bedre innblikk i hva dette innebærer, har vi bedt noen av våre nåværende studenter deler sine erfaringer om studiet, fritid og hverdagsliv med deg.