Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

– Søk opptak

Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng.

Søknad: Lokalt opptak

Søknadsfrist: 1. mars

Studiepoeng: 120/90

Erfaringsbasert master: Dersom du fyller opptakskravet og i tillegg har minimum to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design, kan du søke opptak til erfaringsbasert master. Dette studieløpet er 90 studiepoeng, mens disiplinbasert mastergrad er 120 studiepoeng.

Dette er et internasjonalt masterprogram.

Karaktergrensen for opptak til masterstudiet er normalt C i snitt.

Fakta

Gradsnivå: Master i produkt- og systemdesign
Studiepoeng: 120/90

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak