SLEEP-BP

– Et forskningsprosjekt om bipolar lidelse og søvnvansker

Østmarka. Foto: Håvard Kallestad

Høsten 2012 startet vi opp et forskningsprosjekt på Østmarka hvor vi undersøker søvnvansker hos mennesker med bipolar lidelse og prøver ut en ikke-medikamentell behandlingsform for å se om den kan hjelpe mennesker med bipolar lidelse til å sove bedre. Vi kommer til å inkludere deltakere fram til våren 2016.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bipolarklinikken og Søvnklinikken på avdeling Østmarka ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi vet at mange med bipolar lidelse har søvnvansker, men vi trenger mer kunnskap om hvem det er, hvor mange det gjelder og hvordan søvnvanskene arter seg.

Forskningsprosjektet SLEEP-BP kommer til å undersøke søvnvansker hos mennesker med bipolar lidelse og prøve ut en ny behandlingsmetode.

Søvnklinikken har i mange år behandlet pasienter som sover dårlig med kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I). Det har vist seg å være en effektiv behandling av søvnvansker, men er ikke undersøkt hos pasienter med bipolar lidelse.

Ved bipolar lidelse er det sykdomsepisoder med nedstemthet (depresjon) og episoder med oppstemthet (hypomani eller mani) i varierende styrke og lengde. Mellom sykdomsepisodene er mange med lidelsen friske, men er sårbare for å utvikle nye sykdomsepisoder. Under sykdomsepisoder med oppstemthet eller nedstemthet forstyrres ofte søvn og søvnbehov i stor grad. I tillegg er det mange med bipolar lidelse som sover dårlig også i de stabile eller friske fasene av sykdommen. Vi ønsker nå å finne ut om kognitiv atferdsterapi for insomni kan hjelpe dem som sover dårlig også i stabile faser av sykdommen.

Behandlingsstudien er et samarbeid mellom NTNU og St. Olavs Hospital.

Har du lyst til å delta i studien?

  • Sover du dårlig og har en bipolar lidelse?
  • Kunne du tenkt deg å være deltaker i en studie hvor vi utreder søvnvansker og prøver ut en ikke-medikamentell behandling for søvnvansker?

Vi trenger deltakere i studien. Hvis du synes det høres interessant ut å delta, kan du ta kontakt med oss for å få vite mer om hva det vil innebære. Du kan ta kontakt med oss på telefon 918 97 460 eller på epost: mette.steinan@ntnu.no

Kontakt

Ansvarlig for sidene:
Mette Kvisten Steinan