SLEEP-BP

SLEEP-BP

– Et forskningsprosjekt om bipolar lidelse og søvnvansker

Østmarka. Foto: Håvard Kallestad

SLEEP-BP er avsluttet og vi inkluderer ikke lenger deltakere.

I perioden 2012-2018 gjennomførte vi et forskningsprosjekt på Østmarka hvor vi undersøkte søvnvansker hos mennesker med bipolar lidelse og prøvde ut en ikke-medikamentell behandlingsform for å se om behandlingen kunne hjelpe mennesker med bipolar lidelse til å sove bedre. De første resultatene fra studien tyder på at behandlingen med kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I) har hatt positiv effekt på søvnkvalitet og humør for deltakerne. Resultatene fra studien vil bli publisert.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bipolarklinikken og Søvnklinikken på avdeling Østmarka ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Vi vet at mange med bipolar lidelse har søvnvansker, men vi trenger mer kunnskap om hvem det er, hvor mange det gjelder og hvordan søvnvanskene arter seg.

Forskningsprosjektet SLEEP-BP kommer til å undersøke søvnvansker hos mennesker med bipolar lidelse og prøve ut en ny behandlingsmetode.

Søvnklinikken har i mange år behandlet pasienter som sover dårlig med kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I). Det har vist seg å være en effektiv behandling av søvnvansker, men er ikke undersøkt hos pasienter med bipolar lidelse.

Ved bipolar lidelse er det sykdomsepisoder med nedstemthet (depresjon) og episoder med oppstemthet (hypomani eller mani) i varierende styrke og lengde. Mellom sykdomsepisodene er mange med lidelsen friske, men er sårbare for å utvikle nye sykdomsepisoder. Under sykdomsepisoder med oppstemthet eller nedstemthet forstyrres ofte søvn og søvnbehov i stor grad. I tillegg er det mange med bipolar lidelse som sover dårlig også i de stabile eller friske fasene av sykdommen. Vi ønsker nå å finne ut om kognitiv atferdsterapi for insomni kan hjelpe dem som sover dårlig også i stabile faser av sykdommen.

Behandlingsstudien er et samarbeid mellom NTNU og St. Olavs Hospital.


Kontakt

Kontakt

Ansvarlig for sidene:
Mette Kvisten Steinan