Norsk Regnesentrals pris

Prisen for studieåret 2011-2012

Prisen tildeles Anne-Cecilie Haugstvedt for oppgaven «Accessing Cultural Heritage Resources on a Mobile Augmented Reality Platform».

Juryens begrunnelse

Anne-Cecilie Haugstvedts masteroppgave «Accessing Cultural Heritage Resources on a Mobile Augmented Reality Platform» gir meget interessante bidrag til den praktiske bruken av akseptansemodeller for å studere teknologiaksept av mobilapplikasjoner, samtidig som den også tar tak i metodemessige utfordringer knyttet til disse. I tillegg beskrives et imponerende teknologisk arbeid i form av en applikasjon for augmented reality, der relevante historiske bilder og informasjon presenteres for brukeren basert på dennes lokalisasjon.

Oppgaven er ytterst lesbar. Den gir en særdeles grundig introduksjon til bruk av akseptansemodeller, vurderer relevansen av metodikk i kunnskapsfronten for den aktuelle anvendelsen på en utmerket måte, og presenterer også en meget solid evaluering av det utviklede systemet.

Deler av arbeidet har allerede blitt publisert ved en prestisjetung internasjonal konferanse, mens andre deler også vil bli publisert på en kommende workshop.

Anne-Cecilie Haugstvedt har utført sitt masterarbeid ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap med professor John Krogstie som veileder.

Utdeling

Administrerende direktør Lars Holden overrakte prisen ved IMEs velferdsarrangement 1. november 2012. 

Prisvinner 2012 NR prisen