Norsk Regnesentrals pris

Prisen for studieåret 2012-2013

Prisen tildeles Stein-Olav Hagen Davidsen for oppgaven «Nonlinear integro-differential Equations. Numerical Solutions by using Spectral Methods».

Juryens begrunnelse

I masteroppgaven «Nonlinear integro-differential Equations. Numerical Solutions by using Spectral Methods» har Stein-Olav Hagen Davidsen satt opp, analysert, implementert og testet spektral-metoder for en stor klasse av ikke-lineære, ikke-lokale konveksjons-diffusjonslikninger. Teorien for slike likninger er ny og teknisk krevende, og enn så lenge
er det gjort lite forskning med tanke på å løse slike ikke-lokale likninger numerisk. Spektral-viskositetsmetoder som Davidsen har studert er godt egnet for ikke-lokale ligninger og trolig de mest effektive som finnes i faglitteraturen for ikke-lineære ligninger.

Oppgaven er godt skrevet. Et nytt konvergensresultat (en ikke-triviell generalisering av et tidligere resultat) krever et meget avansert teknisk bevis som benytter teknikker fra en rekke ulike matematiske områder. I tillegg til å analysere metodene har Davidsen også implementert metodene i et veldokumentert Matlab-bibliotek, med enkelte hastighetskritiske komponenter implementert i C++. Implementasjonen er meget godt håndtverk.

Resultatene i oppgaven er nye og planlegges publisert i et godt tidsskrift for numerisk analyse.

Stein-Olav Hagen Davidsen har utført sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag med professor Espen Robstad Jakobsen som veileder.

Utdeling

Administrerende direktør Lars Holden overrakte prisen ved IMEs velferdsarrangement 30. oktober 2013.  På bildet ser vi Lars Holden til venstre og prisvinneren til høyre.

Utdeling av NR-prisen 2012-2013