Norsk Regnesentrals pris

Prisen for studieåret 2013-2014

Prisen tildeles Kristoffer Varholm for oppgaven “Water waves with compactly supported vorticity”.

Juryens begrunnelse

I masteroppgaven “Water waves with compactly supported vorticity” gir Kristoffer Varholm først en historisk oversikt over problemene knyttet til en matematisk beskrivelse av vannbølger og matematisk løsning av observerte fenomen. Dette historien omfatter arbeider av Euler fra 1757, fulgt av arbeider av Lagrange og Laplace og via Cachy og Russel til Stokes banebrytende arbeid rundt 1880. Etter denne historiske beskrivelsen gir Varholm en grundig og velskrevet innføring i bakgrunnsmaterialet fra funksjonalanalyse, bifurkasjonsteori og kompleks analyse han trenger for å gå løs på problemene knyttet til rotasjon i vannmassene under reisende bølger.

I et nytt arbeid av Shatah, Walsh og Zeng fra 2013, viser de at det eksisterer punktvirvler på uendelige dyp. Det er dette resultatet som på en elegant og teknisk krevende måte blir generalisert av Varholm til også å gjelde når dybden på vannmassene er begrenset. Bølgenes egenskaper dersom dette skjer, blir grundig studert, og det påvises at disse egenskapene avhenger vesentlig av punktvirvelens posisjon i vannsøylen.

Dette utmerkede resultatet til Varholm vil føre til en publikasjon i et anerkjent matematisk tidsskrift. Arbeidet som er lagt ned i denne masteroppgaven, vil være en meget god basis for å starte på et doktorgradstudium. Med grunnsteinen i en avhandling allerede på plass, vil dette være starten på en lysende matematisk karriere.

Kristoffer Varholm har utført sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag med professor Mats Ehrnström som veileder.

Utdeling

NRs assisterende direktør André Teigland overrakte prisen ved IMEs velferdsarrangement 16. april 2015. På bildet ser vi André Teigland til venstre og prisvinneren til høyre.

NR-prisen 2013/2014 gikk til Kristoffer Varholm