Prisen for studieåret 2008-2009

Norsk Regnesentrals pris

Prisen for studieåret 2008-2009

Juryen for Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave innen matematikk og IKT ved NTNU har valgt å dele prisen for studieåret 2008-2009 mellom Eivind Fonn og Rune Erlend Jensen.

Juryens begrunnelse

Eivind Fonns masteroppgave "Computing Metrics on Riemannian Shape Manifolds" omhandler matematisk karakterisering av 2-dimensjonale objekters form og fasong, samt mål på hvor like, eller ulike, to objekter er. Arbeidet har potensielle anvendelser innen datasyn, robotikk og bildebehandling.

Eivind Fonn har utført sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag, med førsteamanuensis Elena Celledoni som hovedveileder.

Rune Erlend Jensens masteroppgave "Techniques and Tools for Optimizing Codes on Modern Archetectures" tar for seg klassisk teori for kodeoptimalisering og viser hvordan eksisterende teknikker kan tilpasses til moderne prosessorarkitekturer. Han har studert interaksjonen mellom kompilator og datamaskinarkitektur og har oppnådd oppsiktsvekkende ytelsesforbedring med sine teknikker.

Rune Erlend Jensen har utført sitt masterarbeid ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, med førsteamanuensis Anne Cathrine Elster som hovedveileder.

Fonns og Jensens masteoppgaver dokumenterer førsteklasses arbeid med svært utfordrende problemer. Når disse to oppgavene ble valgt foran andre gode kandidater, har juryen lagt avgjørende vekt på at det i disse to prosjektene er skapt originale resultater som anses å være publiserbare i internasjonal sammenheng.

Utdeling

Prisen for 2008–2009 ble delt ut av Norsk Regnesentrals administrerende direktør Lars Holden under IME-fakultetets tilstelning onsdag 28. oktober 2009. Eivind Fonn mottar prisen i bildet til venstre og Rune Erlend Jensen i bildet til høyre.

Lars Holden overrekker prisen til Fonn og Jensen