Statutter

Norsk Regnesentrals pris

Statutter

Statutter for Norsk Regnesentrals priser for beste masteroppgave innen matematikk og IKT ved Universitetet i Oslo og NTNU

 1. Prisene deles ut årlig til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår. Prisene består av et diplom og kr 25.000. Første utdeling er for studieåret 2008/2009. Fagområdet begrenses av masteroppgaver levert til de to instituttene Institutt for matematikk og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for matematiske fag og Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Det deles ut en pris ved Universitetet i Oslo og en ved NTNU. Prisene ved UiO og NTNU utdeles uavhengig av hverandre.
   
 2. Det oppnevnes en jury ved UiO og en ved NTNU hver bestående av 4 personer. Hvert av instituttene oppnevner hvert år en representant i juryen for en periode på to år med mulighet for gjenvalg for e´n toårsperiode. Matematisk institutt/Institutt for matematiske fag har lederen i oddetallsår (08/09,..) og Institutt for informatikk/Institutt for datateknologi og informatikk har lederen i partallsår. Nestleder i juryen kommer fra det institutt som ikke har lederen. Lederen og nestleder av juryen utpekes av instituttlederen ved vedkommendes institutt blant instituttets representanter med minst ett års erfaring i komiteen (fra studieåret 09/10). For studieåret 08/09 oppnevner instituttene en representant for ett år og en representant for to år.
   
 3. Vinneren velges av juryen ved en flertallavgjørelse. Lederen av juryen har dobbeltstemme. Det er anledning til å dele prisen mellom flere. Prisen skal gis til den masteroppgaven som er innlevert i inneværende studieår og som er best ut fra faglig kvalitet og originalitet. Juryen skal også se på kandidatens karakterer tidligere i studiet og evt. uttalelser fra faglære dersom det ikke er gitt karakter.
   
 4. Ved avslutningen av studieåret skal juryen be alle veiledere ved de angjeldende institutter om å nominere kandidater til prisen. Veiledere som nominerer kandidater skal gi en skriftlig begrunnelse og legge ved masteroppgaven, karakterutskrift og evt. attester fra faglærere. Juryen skal velge vinneren av prisen ut fra masteroppgaven, begrunnelsen, karakterutskrift og eventuelle attester. Juryen skal gi en begrunnelse for valget av vinneren.
   
 5. Prisen skal deles ut på et arrangement for den aktuelle studentgruppen. Arrangementet velges ut i samråd mellom instituttet, jury og Norsk Regnesentral.
   
 6. Norsk Regnesentral har anledning til å endre på disse statuttene i samråd med de berørte instituttene. Juryen har anledning til å komme med forslag til endringer i statuttene. Statuttene er vedtatt i samråd med Institutt for matematikk og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Institutt for matematiske fag og Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Oslo, 19. januar 2009

Lars Holden, Adm. direktør, Norsk Regnesentral