mtp - laboratorium - mekatronikklab Valgrinda

Mekatronikklaboratoriumet - Valgrinda

Mekatronikklaboratoriumet benyttes primært av studenter under øvinger og andre praktiske aktiviteter. REVOLVE NTNU benytter også verkstedet i arbeid med sitt prosjekt.
Mekatronikklaboratoriumet

14 feb 2017