mtp - laboratorium - korrosjon

Korrosjonslaboratoriumet

Korrosjonslaboratoriumet er lokalisert ved Perleporten på Gløshaugen og samarbeider med SINTEF. Vårt sjøhavslaboratorium er lokalisert ved SEALAB, Brattøra. I korrosjonslaben jobber masterstudenter og ph.d.-studenter fra NTNU tett sammen med forskere fra SINTEF. Dette skaper et kreativt forskningsmiljø for studentene og stipendiatene.

Korrosjonslaboratoriumet

Laboratoriumet er utstyrt med:

  • Utstyr for elektromekanisk testing
  • Utstyr for CO2-/H2S-testing i autoklaver med høyt trykk/høy temperatur
  • Utstyr for testing av diffusjon av hydrogen
  • Utstyr for testing av maling og belegg
  • Avanserte instrumenter for overflateanalyser

Korrosjonslaben drives i nært samarbeid med Tribologilaben

07 jan 2020