mtp - laboratorium - tribologi

Tribologilaboratoriumet

Tribologilaboratoriumet ble dannet i 2008 etter et samarbeid mellom NTNU og SINTEF gjennom Gemini-senteret "Robust Material Selection and Design –Offshore Applications". Teamet ved laben består av forskere fra NTNU og SINTEF, i tillegg til stipendiater og postdoktorer.

Arbeidet i laboratoriumet er forskning på mange felt innen tribologi: tribokorrosjon, sliding corrosion og erosion corrosion; tribologi-relaterte problemer i forbindelse med tørre og smurte systemer og tribolig-modellering. Laboratoriumet samarbeider med industrien for å finne løsninger forbundet med slitasje, smurning, friksjon og vedlikehold og laben er et møtested for industrien og europeiske forskningssenter og universiteter.

Laboratoriumet er utstyrt med:

  • Pin-on-disk equipment (CSM Instruments)
  • Multi-station friction and wear test machine (Phoenix Tribology)
  • Rubber Wheel
  • Erosion-corrosion equipment (SINTEF)
  • Tribocorrosion (Resmat)
  • Surface characterization: IFM, SEM, optical microscopy, profilometry, FIB, XRD, XPS, EPMA
  • Microhadness and nanoidentation
14 feb 2017