Global helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Global helse

Gutt i daddelbod - Yemen

Global helse er en fellessatsing mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og St. Olavs Hospital, og en del av integreringen mellom universitet og sykehuset. Gjennom forskning, undervisning og klinisk virksomhet skal vi bidra til å løse de store globale utfordringene som finnes på helseområdet.

Fakultet har de siste årene viet mer oppmerksomhet til global helse, både i forskning og utdanning. Aktiviteten vår er konsentrert til noen utvalgte samarbeidsland. Tematisk dreier satsingen vår om forbedring av mor-barn helsen, men også forskning innen basalfag og ikke-smittsomme sykdommer.

Global helse satsingene ved MH-Fakultetet bidrar til å oppfylle fakultetets visjon om «Helse for en bedre verden» og NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». Global helse satsingen ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og støtter spesielt opp under bærekraftsmålene:

Bærekraftsmålene

1 Utrydde fattigdom | 3 God helse | 4 God utdanning | 9 Innovasjon & infrastruktur | 10 Mindre ulikhet | 17 Samarbeid for å nå målene