Institutt for materialteknologi

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for materialteknologi

Institutt for materialteknologi - beskrivelse

Institutt for materialteknologi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialvitenskap og teknologi. 

Vi underviser i og forsker på fremstilling av nye og forbedring av eksisterende materialer innen kjemi, elektrokjemi og metallurgi. Vi ser på hvordan vi bruker og resirkulerer materialer og materialressurser, og hvordan vi kan redusere energibruk og utslipp under produksjon og resirkulering.

Institutt for materialteknologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for materialteknologi

Kontakt

Kontakt

  Alfred Getz vei 2, Bergbygget E-133

  Sem Sælands vei 12, Kjemiblokk II K2-132

  Sverres gate 12
Akrinn, Kalvskinnet 3. etg.

Postadresse

Institutt for materialteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for materialteknologi

Hva er materialteknologi ved NTNU?

  Hva er materialteknologi ved NTNU?