«Keep scrolling»: Bruker-plattform relasjoner på TikTok

«Keep scrolling»: Bruker-plattform relasjoner på TikTok

Mobil med Tiktok app

«’Keep scrolling’: Bruker-plattform relasjoner på TikTok» er et forskningsprosjekt om forhandlinger mellom brukere og plattform. Basert på etnografi, dybdeintervju og innholdsanalyser skal prosjektet produsere kunnskap om bruk og brukerkultur på TikTok. Prosjektet kombinerer vitenskap og teknologistudier (STS) med internettstudier for en kritisk analyse av TikTok som teknologi, kultur og praksis.

TikTok har på kort tid blitt en av de mest brukte plattformene i verden med over en milliard aktive brukere per måned. I Norge er TikTok blant de fem mest brukte sosiale medier, har 1,2 million registrerte brukere og 20% av nordmenn over 18 som daglige brukere. Likevel vet vi fremdeles lite om hva det vil si å «bruke TikTok»: Hva gjør man egentlig når man bruker TikTok? Hvilken mening har bruken og hvorfor ønsker folk å bruke tid på plattformen? Hvilke kunnskaper og ferdigheter er i spill – og blir nye kunnskaper og ferdigheter utviklet gjennom bruk? Hva type bruk oppfordrer plattformen til – og blir føringene fulgt av brukerne?

Dette er noen av spørsmålene som skal utforskes i prosjektet «Bruker-plattform relasjoner på TikTok». Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan brukere forhandler med, og både føyer og motsetter seg, plattformens føringer og politikk.

Forskning på TikTok har blant annet vist framveksten av en ny oppmerksomhetsøkonomi, nye og komplekse relasjoner til algoritmer, nye felles identiteter så vel som kritiske analyser av hvordan kunnskap og informasjon flyter gjennom plattformen. Det gjenstår likevel mye arbeid i å forstå hvilken betydning plattformen har og hvordan nye logikker og praksiser på plattformen former brukere og samfunnet rundt.  

Forskningsprosjektet har flere interesser:

  • Mening: Hvilken betydning har bruken? 
  • Hverdagsliv: Hvordan inngår TikTok i hverdagens rutiner og mønster?
  • Plattform: Hva type bruk tilrettelegger plattformens design og politikk for?
  • Affekt: Hvilke følelser skapes gjennom bruk? Hvilken rolle har følelser for bruk?
  • Memetikk: Hvordan former memetiske logikker bruk og innhold?
  • Fellesskap: Hvordan skapes samhold og nettsamfunn på plattformen?
  • Metode: Hvordan studere en teknologi med utpreget personalisert og algoritmestyrt innhold?

Sentrale teorier er script (Akrich, 1992) og domestisering (Sørensen & Lie, 1996) som vektlegger henholdsvis designets føringer for bruk og hvordan hverdagslivet former teknologibruk.