Tre-baserte materialer og trekonstruksjoner

Tre-baserte materialer og trekonstruksjoner

Tre som byggemateriale har lange tradisjoner i Norge. Med dagens sterke fokus på miljø og utvikling av nye tekniske løsninger har tre som konstruksjonsmateriale fått et betydelig oppsving i det siste. Det begynte med OL-hallene i Hamar og Lillehammer og fortsatte med terminalbygget på Gardermoen, og i løpet av de siste 10 årene har tre også etablert seg som et viktig materiale for middels store vegbruer.

Instituttet er først og fremst engasjert i de styrkemessige aspekter ved trekonstruksjoner. Stabilitet og effektive forbindelser er viktige stikkord for aktiviteten. I denne sammenheng er en god materialbeskrivelse for tre særdeles viktig, og for tiden er forskningsaktiviteten primært rettet mot dette.
 

Hvem driver med dette?

 

Samarbeidspartnere

Mer om bruk av tre og trekonstruksjoner finner du på følgende linker til noen av våre samarbeidspartnere (nasjonale og internasjonale):

http://www.treteknisk.no
http://www.limtre.no
http://www.trefokus.no/
http://www.cost-e55.ethz.ch
http://www.tresenter.no
http://fast10.vsb.cz/temtis/en/

Tre Faggruppe Kontakter

Kontakt

 

Professor Kjell Arne Malo

Tlf: +47 735 94 784

kjell.malo@ntnu.no

 

Emeritus Professor Kolbein Bell

Tlf: +47 735 94 679

kolbein.bell@ntnu.no

 

Førsteamanuensis Haris Stamatopoulos

Tlf: +47 735 94 675

haris.stamatopoulos@ntnu.no

 

Postadresse

Department of Structural Engineering NTNU, NO-7491 Trondheim, Norway

 

Besøksadresse

NTNU, Richard Birkelands vei 1A, 7491 Trondheim