luft

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Heldagskonferanse

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem


Detaljer

Digital konferanse 25.03.2021

Kl 9.00 - 15.00. Det er kostnadfritt å delta

 


Om konferansen

Om konferansen

Vold og overgrep mot beboere i sykehjem kan ta mange former og dreie seg om fysiske, psykiske, økonomiske og seksuelle overgrep eller forsømmelser. Målet med forskningsprosjektet som presenteres har vært å bidra til å redusere vold og overgrep i sykehjem.

Gjennom dagen vil vi få høre om funn fra de tre arbeidspakkene i prosjektet. I tillegg vil det være faglige innslag fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og fra Amanda Phelan, Professor ved Trinity College, Dublin.

Konferansen egner seg for alle som jobber innen helse og omsorg, i kommuneledelsen rundt om i landet og politikere på lokalt og nasjonalt plan. Deltakelse på konferansen er kostnadsfritt.


 

Fra programmet

Fra programmet

  • Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – skjer det?
  • Lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem.
  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • Pårørendes opplevelser og vurderinger knyttet til vold, overgrep eller forsømmelse av eldre i sykehjem.
  • Amanda Phelan: 'Country Case studies on responding to elder abuse.
  • Hva kan vi lære av de framlagte forskningsresultatene og hva bør veien videre være? Innspill fra Bente Lund Jakobsen, Nasjonalt eldreombud, og Jan Davidsen, Pensjonistforbundet. 
  • Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (Helse- og omsorgsdepartementet) åpner konferansen. 

Program

Program

Program for konferansen
Tid Program
09.00 - 09.15 Wenche Malmedal, Førsteamanuensis NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og
sykepleie ønsker velkommen.
09.15 - 09.30 Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (Helse- og omsorgsdepartementet) åpner konferansen.
09.30 – 10.15 Arbeidspakke 1, Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – skjer det?
PhD-kandidat Anja Botngård, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Arbeidspakke 2, Lederskapets betydning for å fremme pasientsikkerhet i sykehjem.
PhD-kandidat Janne Myhre, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Professor Sigrid Nakrem NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
11.15 – 11.45 «Et år med pandemi – hvordan har det påvirket pasientenes sikkerhet og livskvalitet i sykehjem?»
Astrid Sandmoe, Seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.05 «Eldre pasienter som utsettes for vold, overgrep og forsømmelser - pårørendes oppfatning og erfaring» 
Susan Saga, Førsteamanuensis, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.
13.05 – 13.30 «Vi kjemper en kamp, men vi spiller ikke på samme lag - Pårørendes opplevelse av samarbeid med helsetjenesten etter at de har opplevd at en forelder/ektefelle har blitt utsatt for vold, overgrep eller forsømmelser» 
Lene Blekken, Førsteamanuensis, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
13.30 –14.00 “Country Case studies on responding to elder abuse. - Necessary factors in building a robust safeguarding service” Professor Amanda Phelan, Trinity College, Dublin.
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 14.45 Hva kan vi lære av de framlagte forskningsresultatene og hva bør veien videre være? 
Innspill fra Bente Lund Jakobsen, Nasjonalt eldreombud og Jan Davidsen, Pensjonistforbundet.
14.45 – 15.00 Oppsummering og avslutning v/Professor Arne H Eide, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie/Sintef.