Styrketrening for pasienter med langvarige smerter i nakke og rygg

Styrketrening for pasienter med langvarige smerter i nakke og rygg

Denne siden er tilegnet deltakere i forskningsprosjektet ”Effektene av styrketrening på smerte, funksjonsevne og arbeidsevne for personer med langvarige smerter i nakke og korsrygg”. Siden inneholder instruksjonsvideoer for styrketreningsøvelsene som deltakerne i styrketreningsgruppene skal gjennomføre. Nederst på siden finner du en kort presentasjon av prosjektet.

Instruksjonsvideoer

 

Feste av håndtak og døranker

 

Strak markløft

 

Nedtrekk

 

Ensidig roing

 

Flies

 

Reversed flies/Bakside skuldre

 

Sidehev

 

TILLEGGSØVELSE FOR DELTAKERE I RYGGSTUDIET

Knebøy

 

TILLEGGSØVELSER FOR DELTAKERE I NAKKEPROSJEKTET

Nakkefleksjon

 

Nakkeekstensjon

 

Kort om prosjektet

Kort om prosjektet

”Effektene av styrketrening på smerte, funksjonsevne og arbeidsevne for personer med langvarige smerter i nakke og korsrygg” er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og St Olavs Hospital – Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder.

Alle som henvises tverrfaglig poliklinikk ved St. Olavs Hospital for rehabilitering av langvarige smerter i nakke og rygg, og som inkluderes i rehabiliteringsopplegget ved klinikken, blir forespurt om å delta i forskningsprosjektet.

 

Bakgrunn for studien

Mange mennesker opplever å få smerter i nakken og/eller ryggen i løpet av livet. For de fleste forsvinner smertene etter kort tid men mange opplever at de vedvarer over lengre perioder. Det å gå med smerter over tid er både plagsomt og utfordrende og mange opplever også at smertene påvirker andre områder i livet, som for eksempel søvn, arbeidsevne, livskvalitet, sosiale aspekter, daglig funksjon med mer.

Medikamentell behandling har beskjedne effekter for langvarige smerter i nakke og rygg, og personer med disse plagene blir ofte henvist videre til behandling i primær- eller spesialisthelsetjenesten. Innenfor begge disse instansene skal personene motta behandling ut fra de mest effektive behandlingsprinsippene.

Per dags dato anbefales det at rehabiliteringen av både langvarige nakke og ryggsmerter skal inkludere en form for fysisk aktivitet, da det eksisterer god dokumentasjon for at dette har bedre effekt enn passive tiltak. Men retningslinjene for rehabilitering er fortsatt vage. Det er derfor behov for å undersøke om enkelte rehabiliteringsformer kan ha bedre effekter enn generell fysisk aktivitet.

De siste årene har et økende antall studier vist indikasjoner på at styrketrening kan være effektivt i for å redusere smerte og øke funksjonsnivå og livskvalitet hos pasienter med langvarige nakke og ryggsmerter. Det er derfor viktig å undersøke effektene av styrketrening videre, for å se om denne formen for trening kan gi tilleggseffekter til ordinær tverrfaglig rehabilitering.

 

Studien i korte trekk

Deltakerne i studien er personer som tar del i et tre ukers rehabiliteringsprogram ved den poliklinikken ved St Olavs Hospital, enten som deltakere i rygg-gruppen – Vertebra – eller som deltakere i nakkegruppen – Cervis. Både Vertebra- og Cervis-programmet inkluderer individuelle samtaler med doktor og sosionom, forelesninger (nakke/rygganatomi, smerte, stressmestring, psykososiale aspekt forbundet med å leve med smerte, lage planer og sette mål, fysisk aktivitet,), samt gruppesamtaler. Her finner du mer informasjon om Vertebra

Halvparten av deltakerne vil i tillegg randomiseres til å delta i sesjoner med generell fysisk aktivitet (sirkeltreninger, balltrening, styrketrening med lav intensivitet, kroppsbevissthet, tøying, avspenningsteknikker, og andre aerobe aktiviteter). Den andre halvparten av deltakerne randomiseres til å delta i et intensivt styrketreningsprogram hvor elastiske band benyttes som belastning.

Intervensjonsperioden er 12 uker for begge gruppene: Tre uker med veiledning under oppholdet ved poliklinikken og ni uker egentrening etter endt opphold på poliklinikken. Deltakerne mottar også tre oppfølgingssesjoner i løpet av hjemmetreningsperioden. Denne oppfølgingen skjer ved poliklinikkens lokaler.

Deltakerne vil bli bedt om å fylle ut en spørreskjemapakke, samt delta i noen utvalgte tester ved fem forskjellige anledninger (uke 0, 3 og 12, samt etter 6 og 12 måneder).