Probiotikastudien i PACT

Probiotikastudien i PACT

Probiotika  forebygger barneeksem

Ett glass Biola til mor daglig fra svangerskapsuke 36 til 3 måneder etter fødsel reduserte forekomsten av eksem hos barna frem til to års alder med 40%.

Resultatet er fra en studie som er en del av Barneallergistudien i Trondheim (PACT) som pågår ved NTNU i Trondheim. I studien ble effekten av probiotiske bakterier sammenliknet med placebo.

Eksemforekomsten nesten halvert

415 gravide kvinner og deres barn ble fulgt fra svangerskap til deres barn var to år gamle. Deltakerne ble tilfeldig fordelt i to grupper i et dobbelt blindet forsøk, det vil si at verken mødrene eller de som gjennomførte studien visste om de fikk Biola eller syrnet placebo-melk.  Forskjellen mellom Biola og placebo melken var at Biola innholdet probiotiske bakterier som er bakterier med en helsefremmende effekt (se fakta).

Når barna fylte 2 år, ble de undersøkt for eksem, astma og allergi og forekomsten av disse sykdommene ble sammenlignet mellom de to gruppene.

- Resultatet viste at probiotiske bakterier reduserte forekomsten av eksem hos barna frem til to års alder med 40%. Det viste derimot ingen sammenheng med verken astma eller allergitest, sier Christian Kvikne Dotterud, ph.d student ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.
- Vi er nå i gang med en oppfølgingsstudie av barna. Vi er spente på om vi finner noen forebyggende effekt på allergiske sykdommer, spesielt astma, ved en alder av seks år, sier han.

Vanlig med allergi

Allergiske sykdommer er blant de vanligste kroniske sykdommene hos barn i den vestlige verden.

I denne studien fikk 21% av barna i probiotika-gruppen og 34 % av barna placebo-gruppen diagnosen barneeksem frem til to års alder. Der barna i probiotika-gruppen likevel fikk eksem var eksemet mindre alvorlig.

Amming viktig

- Vår studie er den første studien som viser at bestemte probiotiske bakterier gitt til mor under graviditet og amming forebygger eksem, sier Dotterud.
Tidligere studier har vist at inntak av enkelte probiotika kan forebygge eksem hos barn, men dette er den første studien som viser at inntak hos mor alene er forebyggende.
- I Norge har det vært en viss skepsis til å gi nyfødte probiotika, så det at mødrene inntar probiotika er å foretrekke, mener Dotterud. - Probiotika regnes generelt som trygt for friske personer.

For å delta i studien måtte mødrene ha planlagt at de skulle amme barna sine. – Vi tror de probiotiske bakteriene påvirker morsmelksammensetningen i en positiv retning, sier Dotterud.

Sikre funn

Studien er en randomisert, dobbelt blindet studie, deltakerne er en uselektert gruppe gravide. Det vil si at de som har deltatt i studien er et tilfeldig utvalg av gravide i Trondheim, og verken deltagerne eller forskerne visste hvem som hadde fått Biola eller placebo-Biola. Smaken på begge produktene var lik, og ble levert i anonyme melkekartonger.

- Vi kan derfor med stor sikkerhet si at det er de probiotiske bakteriene alene som er årsaken til forskjellen i forekomsten av eksem mellom de to gruppene, sier Øien som er medforfatter i studien.

Resultatene er publisert i det anerkjente fagtidsskriftet The British Journal of Dermatology:
Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: a randomised, double-blind trial
Vi vil nå studere hvordan det har gått med barna fram til 6 års alder. I tillegg er vi i ferd med å studere hvilke mekanismer som kan ligge bak den eksemreduserende effekten til probiotika.

Fakta

Fakta

Hva er probiotika?
Probiotika er levende melkesyrebakterier som kan tilsettes mat og drikke, og som har dokumentert positiv effekt på helsen. I motsetning til vanlige melkesyrebakterier, som brukes i syrning av produkter som melk og yoghurt, har probiotiske bakterier evnen til å overleve gjennom magens sure miljø og bosette seg midlertidig i tarmen. De probiotiske melkesyrebakteriene har en naturlig plass i fordøyelsessystemet, hvor de styrker normalfloraen og gjør godt for kroppen.

Hva er LGG®?
LGG® (Lactobacillus rhamnosus GG) er den probiotiske bakteriestammen som er mest studert og forsket på når det gjelder helseeffekter. Det er tidligere vist at LGG® bidrar til god magefunksjon og et sterkere forsvar mot uønskede bakterier og virus i magen. Per i dag er det publisert mer enn 500 artikler om LGG® i internasjonale tidsskrifter, og i over 30 doktorgrader har man studert LGG® sin effekt på helsen. Over 40 land i ulike deler av verden markedsfører produkter med LGG®.

Hvorfor brukte forskerne Biola i studien?
Det er store variasjoner med hensyn på hvor godt bakteriestammene i de probiotiske produktene som finnes på markedet er dokumentert. Biola inneholder LGG®, den probiotiske bakterien som per i dag er mest omfattende studert i verden. Biolaproduktet brukt i studien inneholder i tillegg Lactobacillus acidophilus (La-5) og Bifidobacterium lactis, (Bb-12). Disse har også dokumenterte helseeffekter, om enn i mindre omfattende grad enn LGG®. Det er grunn til å anta at det er gunstig for helsen å innta flere ulike bakteriestammer med dokumentert effekt, fremfor ensidig påvirkning av kun én bakteriestamme.

Studien er sponset av Tine BA, som også har bidratt til praktisk gjennomføring av studien med produksjon og distribusjon av studiemelken. Tine BA har ikke hatt noen rolle i studiedesign, datainnsamling eller data analyse.

Yoghurt

illustrasjonsbilde yoghurt

Kontakt:

Kontakt:

Prosjektleder Torbjørn Øien

More Publications

More Publications