Institutt for språk og litteratur

Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

To studenter. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for språk og litteratur tilbyr studier i nordisk, fremmedspråk, litteraturvitenskap, språklig kommunikasjon, kulturforståelse, tegnspråk og tolking og lektorutdanning i språk samt flere etter- og videreutdanningskurs. Instituttet tilbyr i tillegg norskkurs for utenlandske studenter og ansatte

Våre ansatte driver forskning og formidling i språk, litteratur, kommunikasjon, samfunn og kultur, og vi huser Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM).

Kontakt

Kontakt

  Ansatte

  Kontakt oss

  Om instituttet

Sosiale medier

Mini calevent portlet

Arrangement

Forskning

Forskning

3 ansatte i Knudtzonsalen. Foto
Foto: Thor Nielsen/NTNU

Forskning ved Institutt for språk og litteratur 

Studier

Studier

4 studneter jobber. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studier ved Institutt for språk og litteratur 

boks til forside

For deg som er student

2 studenter i gata på Dragvoll. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Nyttig informasjon for studenter ved ISL