Fagområdet nevrokirurgi

Institutt for nevromedisin

Fagområdet nevrokirurgi

Nevrokirurgi er et relativt lite, men meget spennende fag. Det omfatter et bredt spekter av sykdommer, fra akutte hode- og nakketraumer til behandling av kroniske plager som nevropatisk smerte og spastisitet. Vi behandler også pasienter med hjernesvulster, hjerneblødninger, hydrocephalus, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet, samt degenerative lidelser i rygg og nakke.

Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital har ansvar for nevrokirurgiske tjenester i hele helseregion Midt-Norge.

Forskning innen nevrokirurgi

I regi av  Kompetansesenter for 3D ultralyd i kirurgi drives ulike prosjekter med bruk av 3D ultralyd under hjerneoperasjoner (kontakt: Professor Geirmund Unsgård):

 • Multisenterstudie av pasienter som opereres med navigert 3D ultralyd
 • Evaluering av intraoperativ ultralyd under hypofyse-kirurgi
 • Biopsistudie for å kartlegge pålitelighet av 3D ultralyd under operasjon av hjernesvulster
 • 3D ultralyd angiografi (power Doppler) under hjerneoperasjoner (arteriovenøse malformasjoner og aneurismer)
 • Strain avbildning av hjernetumorer
 • "Blood flow imaging" (BFI) av aneurismer og arteriovenøse malformasjoner

I regi av Nasjonalt senter for spinale lidelser pågår disse prosjektene (kontakt: Professor Øystein Nygaard):

 • Posttraumatisk nakkesmerte/hodepine med diagnostisk kartlegging av små leddbånd i nakken med MR
 • Cervical radikulopati: Sammenligning av MR-forandringer og biomekaniske forandringer
 • Randomisert multisenterstudie på lumbal skiveprotese versus ryggrehabilitering ved kroniske ryggsmerter
 • Lumbal nerverotsaffeksjon: Kliniske og helseøkonomiske aspekter
 • Kirurgisk behandling av spinal stenose, randomisert studie med to forskjellige kirurgiske strategier
 • Effekt av cervical skiveprotese i behandling av cervical radikulopati; en randomisert studie

Hodeskadeforskning og forskning innen nevrointensivmedisin (kontakt: Professor Anne Vik): 

 • Moderate og alvorlige hodeskader: Prospektive studier fra akutt fase til langtidsutkomme
 • Hodeskader: Funn ved gjentatt konvensjonell og avansert MR 
 • Evaluering av intensivbehandling og komplikasjoner ved hodeskader
 • Risikofaktorer ved subaraknoidal blødning: HUNT og Tromsøundersøkelsen
 • Hodeskader og risiko for posttraumatisk hodepine: HUNT

Kontaktinformasjon: