Bakgrunn og aktiviteter

Ole Solheim, PhD er overlege ved nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, forsker ved nasjonalt senter for ultralyd og bildeveiledet behandling og professor ved Institutt for Nevromedisin, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Skovlund, Eva; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Bakke, Ingunn; Janszky, Imre; Marhaug, Gudmund; Skogvoll, Eirik; Solberg, Berge; Solheim, Ole; Teigland, Benedicte; Åsvold, Bjørn Olav. (2016) Vitenskapelig kompetanse som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.
  • Solheim, Ole. (2011) Ultrasound guided surgery in patients with intracranial tumours. 2011. ISBN 978-82-471-2728-5.
  • Solheim, Ole; Unsgård, Geirmund; Nygaard, Øystein Petter. (2011) Ultrasound guided surgery in patients with intracranial tumours. 2011. ISBN 978-82-471-2728-5.

Andre

  • Solheim, Ole; Jakola, Asgeir Store. (2015) Surgical strategies in low grade gliomas. 4th Annual World Course in Advanced Techniques in Neurosurgical Oncology . Dept. of Neurosurgery, National Hospital, Queens Square, London; London. 2015-07-08 - 2015-07-12.
  • Solheim, Ole. (2014) Mye vil ha mer, men har vi godt av det?. st.olavs hospital [Internett]. 2014-12-03.
  • Jakola, Asgeir S; Solheim, Ole. (2012) Operasjon øker levetiden ved hjernesvulst. Dagens medisin [Avis]. 2012-10-30.

Kompetanseord