Ung og voksen i Selbu

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Ung og voksen i Selbu

Utsikt over Selbu. Foto

Ung og voksen i Selbu (UVIS) er et kombinert forsknings og utviklingsprosjekt der samarbeidspartnere fra skolesektor og NTNU utforsker ungdommers og unge voksnes livsverden knyttet til oppvekstsvilkår, fritid og skole.

Vi utdyper forståelsen av hva det betyr å vokse opp på 2000-tallet på landsbygden og vi interesserer oss for skole og læringsmiljø, fritid, sosial tilhørighet og livsmestring samt kommunens og skolens betydning for de strukturelle betingelser som ligger til grunn for oppvekst.

Skolene blir brukt som utdanningsarenaer for bachelor og masterstudenter som trenger opplæring i forskning og utdanning. Studentene utforsker praksis gjennom både å forske på skolen, gjennom observasjoner og gjennom samtaler med ansatte.

Prosjekter har tre hovedfokusområder

UVIS-survey

Siden 2014 gjennomfører prosjektgruppa årlig en survey om oppvekst, fritid og skole. 

Nå og i fremtiden

Vi studerer hvilken betydning skolen har for elever nå og hvilken betydning de samme elevene mener skolen hatt når de ser tilbake på sin tid i videregående.

Skolen i bygden

Vi studerer også hvilken betydning skolen har i og for kommunen.