Henviserinfo


Informasjon til henvisere

Mer er ikke alltid bedre

Informasjon til henvisere

I håp om å bidra til reduksjon i antall uberettigete bildediagnostiske undersøkelser i helsevesenet vil private røntgeninstitutter returnere flere henvisninger enn tidligere, med bakgrunn i anbefalinger fra «Gjør Kloke valg»-kampanjen. 

Røntgeninstituttene Unilabs Røntgen og Evidia innfører fra 1. oktober 2022 endret håndtering av radiologiske henvisninger tilknyttet spesifikke undersøkelser inkludert i «Gjør Kloke valg»-kampanjen. Røntgeninstituttene påpeker at det overordnete målet med rutineendringen er at retur skal fungere som en faglig påminnelse og bevisstgjøring. Dette vil på sikt kunne bidra til at færre pasienter henvises til uberettigete bildediagnostiske undersøkelser i hele helsevesenet, og derved effektivt kunne redusere ventetidene slik at pasientene som virkelig trenger det blir undersøkt i tide.

Henvisninger som mangler informasjon eller som vurderes som ikke-berettigete blir returnert sammen med en konkretisert begrunnelse for returen. Dersom henviser ikke har opplyst om, men innehar ytterligere informasjon som tilsier at den aktuelle undersøkelse likevel er indisert, så må pasienten henvises på nytt med den aktuelle tilleggsinformasjon påført henvisningen.


Anbefalinger

Gjør kloke valg-kampanjen har innen radiologi konkretisert 6 anbefalinger.

På bakgrunn av hvilke undersøkelsestyper som er hyppigst utført ved røntgeninstitutter vil de nye rutinene involvere følgende tre anbefalinger:


Anbefalinger

Anbefalinger

Undersøkelse Problemstilling Berettiget hvis Varselsymptomer

MR lumbal/
lumbosacral-columna

Korsryggsmerter
 • Konservativ behandling er forsøkt og kirurgi overveies
 • varighet < 4-6 uker med varselsymptomer

ELLER

 • varighet > 4-6 uker
 • Feber
 • Andre infeksjonstegn
 • historie på skade
 • Nylig spinalpunksjon
 • Ledsagende allmennsymptomer
 • Tilkommet vannlatingsvansker
 • Andre alvorlige eller økende nerveutfall

 

Undersøkelse Problemstilling Berettiget hvis Varselsymptomer

MR caput

Hodepine Hodepine med varselsymptomer
 • Akutt debut
 • Raskt økende frekvens og alvorlighet
 • Hodepine som vekker pasienten
 • Svimmelhet
 • Tap av koordinasjon
 • Nytilkommet nerveutfall
 • Sykehistorie med cancer eller immunsvikt
 • Parestesier
  • Brenning
  • Stikking
  • Prikking
  • Kløe
  • Nummenhet
  • Maurkryping

 

Undersøkelse Problemstilling Berettiget hvis Varselsymptomer

MR kne

Fremre knesmerter
 • Forsøkt fysikalsk behandling uten bedring
 • Hydrops
 • Låsning/klikking i leddet
 

 

Ved usikkerhet

Ved usikkerhet omkring indikasjon og valg av undersøkelse anbefales henviser å ta kontakt med det aktuelle røntgeninstitutt.


Card deck 1

Gjør kloke valg

Gjør kloke valg-kampanjen har til hensikt å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. Formålet med kampanjen er ikke bare hensynet til ressursfordeling og ventelisteproblematikk, men også den erkjennelse at mange unødvendige undersøkelser kan være direkte skadelig for pasientene. «Mer er ikke alltid bedre» er derav navnet på Gjør kloke valgs publikumskampanje som ble lansert i november 2021. De konkrete anbefalingene i Gjør kloke valg-kampanjen stammer fra de respektive medisinske fagmiljøer i Norge.

Veiledning for henvisninger

Veiledning for henvisninger

Henvisninger bør inneholde en tentativ diagnose og tydelig formulert problemstilling, samt informasjon om følgende:

 • Relevant sykehistorie inkludert symptomer
 • Ved skade: Når skjedde skaden? Skademekaniske dersom kjent, alternativt påpeke «ukjent skademekanisme»
 • Ved smerter: Varighet? Karakteristikk?
 • Aktuelle funn ved klinisk undersøkelse
 • Ved tumor: spesifisert lokalisasjon, varighet og karakteristika inkl. størrelsesangivelse
 • Tidligere undersøkelser/annen relevant diagnostikk med steds- og tidsangivelse
 • Tidligere operative inngrep
 • Familieanamnese dersom arvelige faktorer kan tenkes å være av betydning
 • Navn på den som eventuelt har anbefalt den aktuelle undersøkelse (spesialist, manuellterapeut etc.)

Drivere for radiologiske lavverdiundersøkelser

Drivere for radiologiske lavverdiundersøkelser


Berettigelse og optimalisering av bildediagnostiske undersøkelser

Berettigelse og optimalisering av bildediagnostiske undersøkelser


Konsekvenser av lavverdiundersøkelser

Konsekvenser av lavverdiundersøkelser