Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

  • Studenter i simuleringsrom. Foto.

  • Studenter i lab. Foto.

  • Student i lab. Foto.

ihb

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. I mange tilfeller er det i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger.

Kontakt

Kontakt


Instituttleder: Hans Petter Hildre

Besøksadresse: 4. etg. B-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund