Avløpsvannlaboratoriet

Avløpsvannlaboratoriet

Forsker Blanca M. Gonzalez Silva og post.doc. Zhitao Huang henter prøver fra behandlingsanlegget for avløpsvann. Foto: Lars Erik Berg


Avløpsvannlaboratoriet

Avløpsvannlaboratoriet er et forsknings- og utdanningslaboratorium som gir infrastruktur for eksperimentell forskning med fokus på kommunal avløpsrensing, slambehandling og ressursgjenvinning.


Laboratoriet er utstyrt med flere typer pilotanlegg og reaktorer med forskjellige avløpsrenseteknologier som aktiv slam, “ moving bed biofilm reactor ” (MBBR) og “sequence batch reactors”(SBR).


Avløpslaboratoriet kan fasilitere masterstudenter, PhD- og postdoc stipendiater, samt forskere i forbindelse med eksperimenter innen behandling av avløpsvann ved å anvende ulike fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, som f.eks:

•    Membranfiltrering
•    Struvitt krystallisering
•    Biologisk fosforfjerning (EBPR)
•    Nitrifisering
•    Denitrifisering
•    Delvis nitrifisering / Anammox-prosess (PNA),

Flere avløpsvann-parametere kan analyseres, for eksempel: Totalt og suspandert stoff, biokjemisk oksygenforbruk (BOF), kjemisk oksygenforbruk (KOF), fosfor, ammonium, nitrat, ledningsevne, pH, løst oksygen.
 


Reaktor for utvidet biologisk fosforfjerning

Reaktor for utvidet biologisk fosforfjerningPrøveuttaking av avløpsvann med  biologisk fosforfjerning fra “sequence batch reactor" (SBR).

Foto: Lars Erik Berg. 


Avløpsvannslaboratoriets utstyrspark

Avløpsvannslaboratoriets utstyrspark

Oversiktsbilde fra avløpsvannlaboratoriet. 

Foto: Lars Erik Berg


Eksperimentering med avløpsvann

Eksperimentering med avløpsvann

Eksperiment med koagulering og flokkulering av avløpsvann. 

Foto: Lars Erik Berg