Om oss

Institutt for biologiske fag Ålesund

Om oss

Lærer og student i laben. Foto

Institutt for biologiske fag Ålesund har profesjonsutdanninger med basis i naturvitenskapelige fag. Instituttet er tett knyttet til det regionale næringslivet, både til helsevesenet og innen marin sektor. Instituttet har fokus på forskning, innovasjon og kunnskapskapsutvikling relatert til helse og bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet, medisinsk og marin laboratorieteknologi.

Studier med praksisperioder gir en tett link mellom næringsliv og utdanning. Praksisnære studier gir et godt innblikk i hvilke problemstillinger som til enhver tid er relevant for næringslivet og som bør ha fokus i utdanningen. Studentene gjennomfører bacheloroppgaver i samarbeid med næringen eller som en del av eksisterende forskningsprosjekter på avdelingen.