HUNT Cloud

Foto: by NASA on Unsplash
Foto av NASA fra Unsplash

TITLE

FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP

​​​​​​​HUNT Cloud

LANDING - INGRESS

HUNT Cloud er en skytjeneste ved NTNU som tilbyr forsknings- og utviklingsmiljø ro og frihet til å utforske sensitive data på en betryggende måte.​​​​​​

HUNT har snart 40 års erfaring med å håndtere helsedata, og HUNT Cloud har snart 10 års erfaring med å tilby skytjenester spesielt tilpasset sensitive data. Les mer om hvordan ulike deler av kunnskapssamfunnet nyttiggjør seg denne erfaringen:

Forskningsledere

Forskningsledere

 

Les hvordan HUNT Cloud hjelper forskningsledere med å organisere forskning på sensitive data. 

 •  Forskningsgrupper
 •  Forskningssentre
 •  Forskningsinstitutter
 •  Internasjonale samarbeid

Forskere

Forskere

 

Les hva HUNT Cloud kan tilby forskere og dataanalytikere som ønsker å benytte sensitive data.

 •  Genetiske analyser
 •  Bildeanalyser
 • ​​​ Sensordata
 •  Maskinlæring
 •  Epidemiologi
 • Helseforskning

​​​​

Andre aktører

Andre aktører

 

Les mer om hvordan HUNT Cloud kan støtte andre aktører rundt senstive data.

 •  Dataleverandører og registre
 •  Forskningsorganisasjoner
 • ​​​​​ Helsevirksomheter
 •  Kommuner
 •  Små og mellomstore bedrifter
 •  Personvern- og sikkerhetspersonell
 • ​​​​​ Finansiører og virkemiddelapparat

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Kontakt oss på epost for mer informasjon. Vi svarer gjerne på spørsmål.

Tilknytning

Tilknytning