Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag

- et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/NTNU, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Helse Nord-Trøndelag, Kommunenes sentralforbund i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet.

Ressurspublisering

Målsetting

Målsetting Hovedmålet med Helse og hukommelse er å innhente helsedata for beboerne med kognitiv svikt og demens i Nord-Trøndelag, for at disse data sammen med HUNT databank...

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Prosjektet er et samarbeid mellom kliniske miljøer, forskningsmiljøer og styrende myndigheter fra flere deler av landet. Fylkesmannen i...

Videreføring - forskning

Videreføring - forskning Resultatene fra kartleggingen av sykehjemspasientene sammen med data fra hukommelsesklinikker i Nord-Trøndelag vil danne databasen i prosjektet ”Helse...

Tilgang til datamateriale

Tilgang til datamateriale Det innsamlede datamaterialet kan brukes til forskningsformål ved å søke om analyserettigheter. sykeheimsdata Søknader om tilgang til data...

Variables from The HUNT Memory Study

Variables from The HUNT Memory Study Applications for use of the HUNT Memory Study - nursing home part ("sykeheimsdelen") are managed at HUNT Research Centre. HUNT will always...

Fokus for kartleggingen

Fokus for kartleggingen

Kartleggingen hadde fokus på noen av de viktigste helsemessige problemstillingene i sykehjem, som kognitiv svikt, demens, psykiske plager som depresjon og psykose, livskvalitet, medikamentbruk og funksjonsnivå. I tillegg ble grad av somatisk sykdom og diagnoser registrert.

Ressurspublisering

Hvordan foregikk kartleggingen?

Hvordan foregikk kartleggingen? Mesteparten av informasjonen ble innhentet via personalet og fra pårørende. Hoveddelen av kartleggingen foregikk ved at de i personalgruppen...

Hvem har deltatt i kartleggingen?

Hvem har deltatt i kartleggingen? Beboerne på alle sykehjem i Nord-Trøndelag ble invitert til å delta i studien. Av 979 aktuelle deltagere, ble 259 personer ekskludert fra...

Kartleggingsverktøyene i prosjektet

Kartleggingsverktøyene i prosjektet Her finner du mer informasjon om kartleggingsverktøyene anvendt i prosjektet, og lenke til skjemaene. Prosjektet brukte tester som er...

Variabeloversikt

Variabeloversikt For å søke om tilgang til datamateriale fra Helse og Hukommelse, sender du en søknad til HUNT forskningssenter. For å sende inn variabelbestilling gjør du...

Sykehusdelen av prosjektet

Sykehusdelen av prosjektet

Demensregisteret i Nord-Trøndelag ble etablert som et samarbeid mellom hukommelsesklinikkene ved sykehusene i Levanger og Namsos. Initiativtaker og prosjektleder var Eystein Stordal ved sykehuset i Namsos. Personer henvist til hukommelsesklinikkene ble undersøkt og vurdert etter standarden for utredning av kognitiv svikt på den tiden. Som en del av undersøkelsen av pasientene ble det registrert en mengde kliniske data i deres pasientjournal på sykehuset, og i ettertid er disse data samlet inn og systematisert.
I sykehusdelen av Helse og hukommelse er noen nøkkeldata fra demensregisteret samlet for bruk i forskning, dvs. demensdiagnose, type demenssykdom og varighet av demenssykdommen.

Ta kontakt med FOU avdelingen ved sykehuset Levanger om du er interessert i data fra sykehusdelen i prosjektet.

 

Søk om tilgang

Søk om tilgang

Det innsamlede datamaterialet kan brukes til forskningsformål ved å søke om analyserettigheter.

sykeheimsdata

Søknader om tilgang til data fra sykehjemskohorten behandles av HUNT forskningssenter. Se HUNT sine sider for å søke om tilgang til data. HUNT Data Access Committee konfererer med styringsgruppa i Helse og Hukommelse før de gir datatilgang.

sykehusdata

Ønsker du å bruke sykehusdata, ta kontakt med FOU avdelingen ved sykehuset Levanger

Kobling med HUNTdata

Det er mulig å koble data fra Helse og Hukommelse med HUNT - se HUNT sine sider om datatilgang.

Maria C Stuifbergen

Styringsgruppa i prosjektet

Styringsgruppa i prosjektet

Prosjektet ledes av ei styringsgruppe som består av:

  • PhD Håvard Skjellegrind (leder), HUNT forskningssenter HUNT7NTNU
  • PhD Sverre Bergh, Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet
  • PhD Bo Lars Engdahl, Folkehelseinstituttet
  • dr. med. Steinar Krokstad, leder for HUNT forskningssenter  HUNT/NTNU
  • PhD Sara Germans, Helse Nord-Trøndelag
  • fylkeslege Marit Dypdal Kverkild
  • dr. med. Geir Selbæk, Kompetansetjenesten for aldring og helse