Aktiviteter i prosjektet

Om prosjektet i medier

Kommunikasjon er nøkkelen i Fremtidens humsam-studier Universitetsavisa 28.02.2022

Studentene sliter med å se sin egen arbeidslivsrelevans Universitetsavisa 16.03.2021

Rekordmange søkere til Humanister i praksis: – Gunstig når vi skal søke jobb NTNU Nyheter 16.02.2021

Hvordan kan HUMSAM-utdanningene møte fremtidens behov? NTNU Nyheter 20.05.2020

Heldigvis har ungdommen fortsått at de må studere historie og filosofi Khrono 07.05.2020

Meiner koronakrisa gjer NTNUs studiedugnad meir aktuell Khrono 12.04.2020

Slik vil NTNU jobbe for å få bedre omdømme Universitetsavisa 29.11.2019

Over halvparten får jobb før endt utdanning på NTNU Khrono 22.11.2019

NTNU vil reformere 200 studieprogram Universitetsavisa 12.11.2019

Hovedaktivitetene i prosjektet

Hovedaktivitetene i prosjektet

Hovedaktivitetene i prosjektet

22. april 2022.

Presentere den planlagte sluttrapporten og stille spørsmålene:

 • Hva har vi oppnådd med de to fremtidsprosjektene?
 • Hvordan bør og kan arbeidet videreføres inn i det ordinære arbeidet med utviklingen av studieporteføljen ved NTNU?

Program

25. oktober 2021.

Hvordan skal HUMSAM-studiene ved NTNU møte store samfunnsutfordringer? Avlyst.

Prosjektet ønsket å få diskutert mangfoldet av samfunnsutfordringer som er relevante for våre fag, og planla derfor en workshop om dette i høstsemesteret 2021. Hva betyr de store samfunnsutfordringer for oss og våre fag? Hvordan skal HUMSAM-studiene ved NTNU forme 
sine utdanninger for å møte store samfunnsutfordringer? 
Workshopen ble avlyst fordi vi fikk for få innspill fra fagmiljøene i planleggingsfasen, noe som i stor grad skyldtes tids-og ressursknapphet på instituttene og i fagmiljøene.

9. september 2020.

Med utgangspunkt i utkastet til delrapport fra første fase i prosjektet, ambisjoner og fokusområder, og de idéer, innspill og forslag som er kommet fra fagmiljøene underveis i prosessen.

Program:

9.00 – Velkommen, ved prorektor for utdanning Marit Reitan 

9.05 – Introduksjon til dagen, ved prosjektleder Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet (HF) og Tine Arntzen Hestbek, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

9.10 – Introduksjon av til program/prosess for dagens digitale workshop, ved Søren Barlebo Rasmussen (Mobilize)

9.15 – Presentasjon av Fremtidens teknologistudier – Hva har de kommet frem til? ved prosjektleder Geir Øien 

9.30 – Refleksjon i grupper

9.40 – Presentasjon av rapportens forslag til ambisjon for Fremtidens HUMSAM-studier, ved Sara Brinch (prodekan utdanning HF) og Malin Noem Ravn (prodekan utdanning SU)

9.50 – Introduksjon til gruppearbeid, ved Søren 

10.00 – Gruppearbeid: Arbeid med utvalgte problemstillinger

10.55 – Pause

11.05 – Rapportering fra gruppene 1-4

11.25 – Refleksjon i grupper

11.35 – Rapportering fra gruppene 5-8

11.55 – Konklusjon og videre prosess med Fremtidens HUMSAM-studier, ved Anne Kristine og Tine

12.00 – Takk for i dag

18. mai 2020.

Hvordan kan HUMSAM-utdanningene ved NTNU møte fremtidens behov? Nye former for kunnskap og tverrfaglighet er nødvendig for å løse de store samfunnsutfordringene og svare på de framtidige behovene i arbeidslivet. Hvilke konsekvenser bør dette få for HUMSAM-utdanningene ved NTNU i årene framover?

Hovedmålgruppene for denne workshopen er studieprogramledere, nestledere for utdanning, instituttledere, studentrepresentanter og eksterne samarbeidspartnere.

Program:

10.00 – Velkommen, prorektor for utdanning NTNU, Berit Kjeldstad

10.05 – Hvorfor er HUMSAM-prosessen så viktig? dekan HF Anne Kristine Børresen og dekan SU Marit Reitan

10.10 – Introduksjon til workshopen, Søren Barlebo Rasmussen, Mobilize

10.20 – Fremtidens næringsliv og betydningen for HUMSAM-studiene, Nina Refseth, adm.dir. ved Museene i Sør-Trøndelag

10.40 – Arbeidsrelevans i disiplinfagene, Åste Hagerup, leder for studenttinget, NTNU

10.50 – Kort refleksjon i grupper (introduksjon i gruppen)

11.00 – Kort pause, ta en kopp kaffe

11.05 – Eksempler, nyutvikling, planer og idéer ved fakultetene

Presentasjon av nytt masterprogram: ODA² (Organisasjon, Digitalisering, Administrasjon og Arbeid), Instituttleder Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU)
 
Studieprogram i digital humaniora, Instituttleder Annlaug Irene Bjørsnøs, Institutt for språk og litteratur (HF)
 
Breddeårsprofiler, instituttleder Anne B. Johannesen, Institutt for samfunnsøkonomi (ØK)
 

11.35 – Introduksjon til dagens oppgave v/Søren: Formål, prosess og rapportering

11.45 – Gruppearbeid: Den strategiske situasjonen og input til ambisjon, dilemmaer og fremtidens HUMSAM-studier

12.30 – Lunsj

13.00 – Rapportering for gruppene

13.30 – Oppsamling: Syntese av dagens anbefalinger, Søren B. Ramsussen

13.40 – Kort refleksjon i nye grupper

13.45 – Avsluttende spørsmål – "Raise hand"

13.55 – Konklusjon og videre prosess, Anne Kristine og Marit 

24. januar 2020.

Formålet var å introdusere fagmiljøene til prosjektet, og gi dem anledning til å komme med innspill til HUMSAM-prosjektet.

 

Samme workshop ble arrangert to ganger:

Presentasjoner:

 • Velkommen og introduksjon til formålet med HUMSAM-prosjektet og dagens workshop
 1. Innledning for SU og ØK ved tidligere dekan Marit Reitan (SU)
 2. Innledning for HF ved dekan Anne Kristine Børresen (HF)

11. november 2019.

Bakgrunn: 

I utkastet til mandat for Framtidens HUMSAM-studier står det at vi skal kartlegge ressursbruk knyttet til dagens studieprogrammer. 

Videre sies det arbeidet med å utvikle studieporteføljen skal baseres på NTNUs Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen. Ett av kvalitetsområdene i denne politikken er økonomisk bærekraft. Det sies her at:

Økonomisk bærekraft innebærer en vurdering av studietilbudenes økonomi og ressursutnyttelse, herunder undervisnings-, lærings- og personalressurser. Hensiktsmessig arbeidsdeling og ressursbruk skal hindre overlappende studietilbud. 

Det vektlegges at: 

 • Studieprogram som hovedregel skal være økonomisk bærekraftige, dvs. fullfinansiert.
 • Faglig samarbeid prioriteres fremfor intern konkurranse.
 • Studietilbud har lavt frafall og høy gjennomstrømning

 

Målet med workshopen:

Målet er å starte diskusjonen om hvordan vi kan gå inn i disse problemstillingene i HUMSAM-utredningen.  Vi ønsket blant annet:

 • Å diskutere hvordan vi kan analysere kostnadsdrivere og inntektsmulighetene studieprogrammene som grunnlag for å skape økt handlingsrom og mer effektiv ressursbruk framover.
 • Å vise eksempler på metoder og verktøy som brukes for å styre og kartlegge ressursbruk knyttet til studieprogrammer i dag.

 

Programmet:

12.00-12.05 Velkommen v/ Marit Reitan

12.05-12.20 Hva er kostnadsdriverne og inntekstmulighetene i studieprogram, og hvordan kan vi skape handlingsrom? v/ Lise Trondsen Sagdahl, VIRK

12.20-12.35 MHs arbeid med kartlegging av ressursbruk i studieprogrammene, v/ Jon Magnussen, MH

12.35-12.50 HFs bærekraftprosjekt, v/ Ståle Rønning, HF

12.50-13.05 ILUs system for normering og ressursbudsjettering, v/Torberg Falch, ILU

13.05-13.20 IPS arbeid med ressursstyring, v/ Ute Gabriel, IPS

13.20-14.00 Diskusjon

Deltagere:

 

 • Marit Reitan
 • Anne Kristine Børresen
 • Tine Arntzen Hestbek
 • Sara Brinch
 • Ane Maritdatter Alterhaug
 • Lise Trondsen Sagdahl
 • Torberg Falch
 • Jon Magnussen
 • Ute Gabriel
 • Geir Egil Dahle Øien
 • Nils Rune Bodsberg
 • Anne Marit Skancke
 • Linda Fredriksen
 • Ståle Rønning
 • Henning Espenes
 • Jo Esten Hafsmo
 • Merete Molberg
 • Marit Soini
 • Liv Elin Sandnes
 • Anne Borge Johannesen
 • Gry Jordet Kibsgaard
 • Einar Walstad
 • Annette Ysland Ludvigsen
 • Ivar Pettersen

 

Video fremtidens humsam-studier

Se video over der dekan Marit Reitan fra SU og dekan Anne Kristine Børresen fra HF forteller om prosjektet fremtidens HUMSAM-studier.