Sluttkonferanse for Fremtidens HUMSAM-studier

Sluttkonferanse for Fremtidens HUMSAM-studier

NTNU-prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier ble avsluttet ved nyttår, samtidig med det andre store framtidsprosjektet ved NTNU: Fremtidens teknologistudier. Begge prosjektene er nå inne i en oppfølgingsfase, der mål, prinsipper og anbefalinger skal diskuteres og følges opp på alle nivå i organisasjonen.

Vi markerer avslutningen på det omfattende prosjektarbeidet med en innholdsrik og spennende konferanse med tittelen: «Fremtidens HUMSAM-studier – Hva nå?». Her vil vi presentere sluttrapporten og diskutere hvordan vi bør følge opp intensjonene og anbefalingene fra HUMSAM-prosjektet framover.

Program 

Bolk 1: De store linjene 

09.00-09.10 
Velkommen og innledende ord
v/prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan

09.10-09.20  
Fremtidens HUMSAM sett fra KD
v/ statssekretær i KD, Oddmund Løkensgard Hoel

09.20-09.40  
Sentrale anbefalinger i sluttrapporten
v/ prodekan ved HF og prosjektleder 2020/2021, Anne Kristine Børresen, og prosjektleder HUMSAM ved SU, Malin Noem Ravn

09.40-09.55
Breddeåret som mulighetsrom i framtidas HUMSAM-studier? 
v/ dekan ved SU, Tine Arntzen Hestbek
 

09.55-10.10 Pause
 

Bolk 2: Konkretisering fra prosjektet 

10.10-10.25
Pilotprosjekt: Tverrfaglige profiler i bærekraft og digitalisering
v/Håkon Fyhn og Terje Finstad, faglærere på signaturemnene 

10.25-10.40
Kompetanseprofil for HUMSAM: Hva kan vi bruke den til?
v/Lars August Fodstad, instituttleder ved institutt for språk og litteratur, HF

10.40-10.55
Overførbare ferdigheter i ph.d.-studiene våre?
v/Jakob Maliks, professor ved institutt for lærerutdanning, SU

Bolk 3: Posterpresentasjon

10.55-11.40
Eksempler på utviklingsprosjekter innenfor fagmiljøene
Representanter fra prosjekter som har mottatt støtte fra HUMSAM-prosjektet, og andre relevante utviklingsprosjekter innenfor HUMSAM ved NTNU, presenterer sine prosjekter på postere og svarer på spørsmål fra deltakerne.

Inkluderer mingling og kaffe

Bolk 4. Paneldiskusjon

11.40-12.30
Fremtidens HUMSAM- studier – Hva nå?

Deltakere:

  • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær KD
  • Tanja Storsul, direktør ved institutt for samfunnsforskning og styreleder ved HF
  • Alf-Petter Tenfjord, kommunaldirektør og ekstern styremedlem ved SU
  • Johan Fredrik Rye, instituttleder ved institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Anne Borge Johannesen, instituttleder ved institutt for samfunnsøkonomi
  • Håkon Gravem Isaksen, fakultetstillitsvalgt student HF
  • Geir Øien, prosjektleder for Fremtidens teknologistudier ved NTNU

12.30-13.30 Lunsj