Fremtidens HUMSAM-studier

Fremtidens HUMSAM-studier

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier ble opprettet av prorektor for utdanning, og hadde oppstart i august 2019. Formålet med prosjektet er å bidra til utformingen av neste generasjon HUMSAM-studier ved NTNU. Prosjektet omfattet studieprogram fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for økonomi (ØK). 

HUMSAM-prosjektet skulle legge til rette for at utviklingen av NTNUs studieportefølje innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag:
 • skjer i samspill med de store samfunnsutfordringene
 • bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål
 • ivaretar samfunnets og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og framover

Prosjektet ble avsluttet januar 2022, og bidrar sammen med prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS) til å nå utviklingsmålene i NTNUs strategi for 2018–2025, Kunnskap for en bedre verden. 

Les mer om utviklingsområdene med tilhørende tiltak og aktiviteter, samt de anbefalingene prosjektet har gitt til prorektor ved NTNU og til fagmiljøene innenfor HUMSAM i prosjektets sluttrapport.

Prosjektets sluttrapport

HUMSAM

Studenter snakker sammen. Foto

Utviklingsområder

Utviklingsområder

Prosjektets prioriterte utviklingsområder:

  1. Styrke HUMSAM-studienes bidrag til å løse store samfunnsutfordringer.
  2. Videreutvikle HUMSAM-studienes tverrfaglighet, og øke studentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse.
  3. Identifisere gode eksempler på tiltak som øker HUMSAM-studienes arbeidslivsrelevans, og gjennom det utvikle nye og eksisterende tiltak.
  4. Identifisere utfordringer knyttet til kompetanse, læring og vurdering, videreutvikle HUMSAMstudienes læringsmiljø, for eksempel gjennom å organisere læring på andre måter og prøve ut flere former for studentaktive læringsformer eller lignende.
  5. Identifisere utfordringer, videreutvikle og prøve ut nye måter HUMSAM-studiene kan kommunisere om hva studiene inneholder og representerer, hvilken kompetanse studentene får og hvilket samfunnsbidrag studiene gir.
  6. Identifisere strukturer og økonomiske rammer som har betydning for den framtidige utviklingen av vår studieportefølje, og foreslå tiltak og endringer som kan bidra til å lette denne utviklingen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Avslutningen på prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier ble markert med en innholdsrik og spennende konferanse 22. april 2022 med tittelen: «Fremtidens HUMSAM-studier – Hva nå?»

Program for sluttkonferansen 

Aktiviteter i prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier i perioden 2019-2022

Nyhetsaker om prosjektet

Nyhetsaker om prosjektet