Bakgrunn og aktiviteter

Formålet med prosjektet Fremtidens HUMSAM-studier er å utvikle NTNUs studietilbud innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Vi står ovenfor store globale utfordringer som klimaendringer, migrasjonsbølger og raske teknologiskifter. Kunnskap om de samfunnsmessige rammebetingelsene, identitet, religion, kultur, etikk og språk er avgjørende for å forstå, og møte, disse utfordringene. 

Fremtidens HUMSAM skal utrede muligheter, men også drøfte dilemmaer og utfordringer ved dagens studieportefølje, og anbefale endringer for å møte fremtidens behov.

https://www.ntnu.no/fremtidenshumsam/fremtidenshumsam

 

Jeg er mag.art. i sosialantropologi (1996) og dr.polit i sosialantropologi (2004) fra NTNU. I det akademiske året 2020/2021 var jeg prodekan utdanning ved SU-fakultetet, og i perioden 2017-2020 var jeg instituttleder for Institutt for sosialantropologi. Tidligere har jeg arbeidet som forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, og i perioden 2015-2017 var jeg FoU-koordinator i det interkommunale selskapet Fosen Helse.

 

Relevant arbeidserfaring

2020 - 2021     Prodekan for utdanning ved SU-fakultetet, NTNU

2017 - 2020     Instituttleder ved Institutt for sosialantropologi

2015-2017       FoU-koordinator ved Fosen Helse Interkommunale selskap

2016-2017       Arbeidslivkontakt (10%) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

2007 - 2015     Forsker/førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

2003 -  2007    Post.doc ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

1997 - 1998     Vit.ass/koordinator ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (emnet                                     'Kulturforståelse og internasjonalisering')

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem. (2017) Samskapt læring – et godt arbeidsverktøy. Kommunal rapport.
 • Ravn, Malin Noem. (2017) Naturilazation and un-naturalization: ARTs, childlessness and choice. Assisted Reproduction Across Borders. Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions.

2016

 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Feministiske perspektiver på reproduksjon. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Likestilt reproduksjon?. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon i dagens Norge. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Ravn, Malin Noem. (2016) Forskning i, for og med kommunene. Adresseavisen.
 • Ravn, Malin Noem. (2016) "Vi er gravide"? Hvordan likestillingsorienterte vordende fedre "gjør" svangerskap. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.
 • Ravn, Malin Noem; Skjølsvold, Tomas Moe. (2016) Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.

2015

2014

 • Ravn, Malin Noem. (2014) Fostre i vitenskap, i populærvitenskap og i gravide kvinners fortellinger. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Ravn, Malin Noem. (2014) Mellom kontroll og omsorg: Norske helsetjenester for gravide. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.

2013

 • Lie, Merete; Ravn, Malin Noem; Spilker, Kristin. (2013) Egg, sæd og likestilling. Nye historier om hvordan barn blir til. Aftenposten Innsikt.
 • Ravn, Malin Noem; Lie, Merete. (2013) The cultural ideal of the joint decision. Individuality and relationality of the child choice. The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.