Felles forskningsinfrastruktur

Felles forskningsinfrastruktur

 

Fakultet for naturvitenskap ved NTNU er vert for tre forskningsinfrastrukturer som server hele NTNU.

Ansatte ved felles forskningsinfrastruktur

NTNU NanoLab

NTNU NanoLab

NanoLab

NTNU NanoLab NTNU NanoLab er et av 4 renrom i den nasjonale infrastrukturen "The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility", NorFab. Fasiliteten er åpen for studenter og forskere ved NTNU og eksterne forskere.

 

F/F Gunnerus

F/F Gunnerus

Gunnerus F/F foran Munkholmen. Foto

Gunnerus forskningsfartøy er utstyrt med den nyeste teknologien for en rekke forskningsaktiviteter innen biologi, teknologi, geologi, arkeologi, oseanografi og fiskeriforskning ved NTNU. Nettsiden er kun tilgjengelig på engelsk

 

SeaLab

SeaLab

Fiskeyngel. Foto

NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab) er del av NTNUs strategiske satsing innen marin og maritim forskning. Senteret har brukere fra fire av NTNUs fakulteter.