Marianne Bjordal Havnes

Konstituert seksjonssjef for forsknings- og innovasjonsseksjonen

NV fakultetsadministrasjon
73591836

Bakgrunn og aktiviteter

Som konstituert leder for forsknings- og innovasjonsseksjonen er jeg faglig leder og personalleder for ansatte i seksjonen. Seksjonen står for administrasjon, rådgivning og utvikling innen forskning, ph.d.-utdanning og innovasjon. Forskningsinfrastrukturene NTNU SeaLab og forskningsfartøyet Gunnerus, samt verkstedene er også en del av forsknings- og innovasjonsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving og kvalitetssikring av søknader (EU)
 • Støtte til å fylle ut administartive skjema i søknadsprosessen.
 • Besvare spørsmål om EU finansiering
 • Ansvar for Fellows Initiative Natural Sciences FINS
 • Oppfølging av ERC søkere
 • Administrerer NVs nyskapingsforum
 • Lederstøtte

Utdanning

 • PhD i molekylærmedisin (2013)

Arbeidserfaring

 • Forskningsrådgiver NV (2019-)
 • Forskningsrådgiver IGP, IV (2019)
 • Forskningsrådgiver ISB, MH (2018)
 • Postdoktor ISB, MH (2013-2018)
 • Avdelingsingeniør ISB, MH (2008)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Havnes, Marianne Bjordal; Widerøe, Marius; Thuen, Marte; Møllerløkken, Andreas; Brubakk, Alf O. (2009) Lack of signs of brain injury in rats on MRI after decompression. The future of diving: 100 years of haldane and beyond.

Rapport/avhandling

 • Havnes, Marianne Bjordal. (2013) The effect of diving on biomarkers in the rat. Possible consequences for short and long-term health effects in occupational divers. 2013. ISBN 978-82-471-4118-2.