Marianne Bjordal Havnes

Rådgiver forskning

73591836
Petroleumsteknisk senter, 304, Valgrinda, S.P. Andersens veg 15A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Havnes, Marianne Bjordal; Widerøe, Marius; Thuen, Marte; Møllerløkken, Andreas; Brubakk, Alf O. (2009) Lack of signs of brain injury in rats on MRI after decompression. The future of diving: 100 years of haldane and beyond.

Rapport/avhandling

  • Havnes, Marianne Bjordal. (2013) The effect of diving on biomarkers in the rat. Possible consequences for short and long-term health effects in occupational divers. 2013. ISBN 978-82-471-4118-2.