Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Havnes, Marianne Bjordal; Widerøe, Marius; Thuen, Marte; Møllerløkken, Andreas; Brubakk, Alf O. (2009) Lack of signs of brain injury in rats on MRI after decompression. The future of diving: 100 years of haldane and beyond.

Rapport/avhandling

  • Havnes, Marianne Bjordal. (2013) The effect of diving on biomarkers in the rat. Possible consequences for short and long-term health effects in occupational divers. 2013. ISBN 978-82-471-4118-2.