Global oppvarming

Global oppvarming

I denne landsbyen er det nær sagt uendelig mange tema som kan studeres, både tverrfaglige og mere spesialiserte tema. Oppgavene kan variere fra å diskutere hvordan globale klimaprognoser modelleres matematisk, økonomiske aspekter av global oppvarming, mulige framtidige scenarioer i en varm verden, eller hvordan opinionen forholder seg til klima og tiltak mot global oppvarming.
Temaet kan være om lokale tiltak, eller om global innsats mot et varmere klima. Spesifikke tema kan være «Er plastposer bedre enn sitt rykte?», eller en studie av Trondheims nye Powerhouse, eller mer generelt; framtidas nye hus og byer? Mulighetene er mange!
Utfordringen for gruppene blir å definere og avgrense oppgavene de skal studere. For noen tema kan det jo også være aktuelt å få arbeidet inn i dagspressen for å bidra til den offentlige debatten med kunnskap.

Illustrasjon av global oppvarming på jordkloden

Relevant kompetanse

I utgangspunktet er absolutt all kompetanse relevant for oppgaver i denne landsbyen.

Om landsbyen

  • Det blir i høy grad opp til studentene, med hjelp fra landsbylederne, å definere sine oppgaver. Det forventes engasjement og deltagelse, og gjerne at de forskjellige gruppene dekker et variert utvalg av emner innenfor global oppvarming. Interesserte kan gjerne begynne å tenke på artige tema, eventuelt finne inspirasjon fra aviser, tidsskrifter, youtube, bøker, etc.
  • Emner kan være alt fra ren læring og egen framstilling av stoffet, til mer originale små prosjekt som for eksempel studerer et eller annet lokalt knyttet til klimasaken. En annen mulighet er å ta fatt i ting som «er egentlig Trump så ille for jordens klima?». Ellers er det mulighet til støtte av matematisk modellering av mekanismer relevant for klima (bresmelting, El Ninjo, etc.).
  • Vi satser også på et bedriftsbesøk for å høre hva de arbeider med for klimasaken.

 


Fakta om landsbyen - TMA4852

Emnekode: TMA4852
Landsbytittel: Global oppvarming
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Dag Wessel-Berg
Kontaktinformasjon: Dag.wessel-berg@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.