Bærekraft - studenter som endringsagenter

Bærekraft - studenter som endringsagenter

Mandag 29. juli meldte media at jordas ressurser for 2019 var brukt opp. I år kom dagen tidligere enn noen gang, og Norge er blant verstingene. Verden og vi står med andre ord overfor store utfordringer som krever at det tenkes nytt og gjøres endringer i levesett.

I denne landsbyen skal vi undersøke hvordan studenter gjennom sin kunnskap og engasjement kan være endringsagenter som bidrar til en bærekraftig framtid. Med utgangspunkt i Trondheim som by skal vi gjennomføre prosjekter som på kort eller litt lengre sikt bidrar til at Trondheim i 2025 framstår som en av «Europas mest bærekraftige og innovative byer».

Du utfordres til å bruke din fagkunnskap og evne i et tverrfaglig samarbeid for å komme opp med forslag som bidrar til ønsket utvikling. I tråd med målsettingen om å være endringsagenter, blir det lagt vekt på at forslagene kan realiseres og dermed ha påvirkningskraft. Det legges derfor opp til et samarbeid med kommunen og ikke minst byens innbyggere. Endringsagent forstås i denne landsbyen å bidra med noe nytt, bedre og bærekraftig som har eller vil få verdi for innbyggerne i Trondheim.

Hundrevis av studenter som jubler. Foto.

Studentby og  bærekraftig innovasjonsby

Trondheim kommune har inngått en avtale med NTNU om å bli landets første universitetskommune. I denne landsbyen ønsker vi å bidra til at universitetskommunen utnytter muligheten som de nesten 40 000 studentene representerer. Vi skal jobbe med den viktigste utfordringen kloden står overfor der både kunnskap og engasjement er nødvendig for å lykkes.

Eksempler på mulige problemstillinger:

Hva bør gjøres for at studentene blir kraften som trengs for at Trondheim i 2025 er Europas mest innovative og bærekraftige by?

Studenter som endringsagenter – bare for vegetarianere og de som tar tog? Hva kan den enkelte gjøre som har stor effekt?

Konkrete prosjekt som gjør Trondheim til mer innovativ og/eller bærekraftig?

Ingen ønsker å gi avkall på goder. Hvordan få «folk flest» til å ønske et mer bærekraftig samfunn (flyskam, bompengemotstand etc.)?

Skoleungdom har over lengre tid streiket for klimaet. Hvordan kan studentene i samarbeid med skoleungdom i Trondheim gi aksjonene større påvirkningskraft?

Klimautfordringene er globale. Er det mulig å starte planleggingen av større «arrangement» (konsert, konferanse, store navn til byen) der studenter og bærekraft er overskriften?

Er NTNU den pådriveren for bærekraftig innovasjon universitet burde være ? Hvis ikke, hva må gjøres for å ta ledertrøya?

Relevant fagkompetanse

Bærekraft og innovasjon omfatter alle fag- og samfunnsområder. Det er derfor ønskelig med studenter fra flest mulig av NTNUs fagområder. En titt på FNs bærekraftsmål viser tydelig bredden av bærekraftsområdet 

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet. Bakgrunnen for at landsbyen velger denne vurderingsformen, er at den passer til ønsket om at prosjektene skal bidra til endring.

18 nov 2019

Om landsbyen

Emnekode: TIØ4857
Landsbytittel: Bærekraft - studenter som endringsagenter
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Rune Tranås
Undervises: Vår 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.