Bakgrunn og aktiviteter

Alexandra Angeletaki

Intern Koordinator ved NTNU Brussels kontor

medlem av Europeana.pro

Rue Guimard 9 1040 Bruxelles Belgium

Alexandra Angeletaki jobber for tiden ved NTNU Brussels office som Intern med koordinering for forksningsprogrammer innen Humaniora, statvitenskap, DH, Økonomi og Medisin. 
Fast ansatt ved NTNU har jobbet som førstebibliotekar ved NTNU UB ansvarlig for arkeologi museologi og kulturhistorie og ledet DH prosjekter.  Hun er utdannet klassisk arkeolog, fra UiO og har jobbet som foreleser i arkeologi og klassisk fag ved NTNU i perioden 2001 til 2006. 

Hun forsker på temaer knyttet til informasjonskompetanse, digitale verktøy innen Humaniora, Kulturminnearv og Arkivfag. "Hvordan vil fremtidens bibliotek se ut? Skal bibliotekene konsentrere seg om informasjon og dens organisasjon eller skal de ta en aktiv rolle og skape aktivitet som kan tiltrekke seg et nytt publikum"?

Hva om du kan ta på deg 3D-briller og gå inn i et mørkt rom hvor du kan se og oppleve gamle manuskripter og pergamentruller, ved hjelp av en dataskjerm?

 

 

 

 

Prosjekter

E pensum prosjekt  2009-2011 har sett på e-pensum løsninger for studenter og ansatte i samarbeid med Tapir og PLU, finansiert av strategimidler fra NTNU.

Mubil 2012-2016 er et internasjonalt tverrfaglig samarbeid mellom NTNU Universitetsbiblioteket, avdeling Gunnerusbiblioteket, Percro laboratoriet ved Scuola Santa Anna i Pisa i Italia og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU i Trondheim.

ARK4 2014-2016 ønsker å skape en virtuell dialog mellom publikum og institusjonene som er involvert i prosjektet. Ved hjelp av ny og innovativ teknologi vil prosjektet formidle kunnskap om fortiden til et bredere og yngre publikum. ARK4 er et samarbeidsprosjekt mellom flere institusjoner: NTNU Universitetsbiblioteket; NTNU Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI); Statsarkivet i Trondheim, Norsk Døvemuseum og Digital Curation Unit Athena  RC i Athen, Hellas.og Europeana Research. Prosjektene har blitt finansiert av NB og NTNU.

Imanus i samarbeid med IMTEL VR LAB 

My contribution to a new book on: Cultural Heritage Infrastructures in Digital Humanities,

A library-based immersive virtual environment for situated historical learning

by Routledge 2018, edited by Agiati Benardou, Erik Champion et al.

Monografi 2020 om utgravningene i Sellada  en arkaisk nekropolis ved Thera 

Cristin publikasjoner

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

  • Angeletaki, Alexandra; Marcello, Carrozzino. (2018) Mubil, A library-based immersive virtual environment for situated historical learning. Cultural heritage infrastructures in digital humanities.

2014