Fortalt digitalt

Fortalt digitalt

I landsbyen Fortalt Digitalt utvikles prosjekter som utforsker nye måter å fortelle på, med digital medieteknologi som verktøy.

Illustrasjon, collage av ulike foto som viser et mangfold av medier

De fleste mennesker i dagens Norge er en del av en mediert virkelighet, hvor store deler av livet vårt og kommunikasjonen med andre foregår gjennom en skjerm, over Internett, med et kamera – gjerne alt på en gang. Hva vi sier til hverandre i det daglige skiller seg ikke nødvendigvis så mye fra det folk alltid har snakket om, men mediene og teknologien vi bruker til å kommunisere med, skifter og utvikles stadig. Det bidrar til at måtene vi sier ting på, også stadig er i forandring. Digital teknologi skaper rom for nye muligheter å fortelle på, nye måter å oppleve det som blir fortalt på, i tillegg til også å gi oss nye ting å snakke om og bygge fortellinger på.

Internett og interaktiv digital medieteknologi gir muligheter for å skape nye former for formidling, fortelling, samhandling, kommunikasjon, lek og kreativitet, på måter vi ennå ikke kjenner til – fordi de ikke er tenkt ut ennå. I landsbyen Fortalt Digitalt utfordres studentgruppene til å skape prosjekter som utforsker noen av disse mulighetene. Gruppene har stor frihet i å utforme egne ideer, og det settes få rammer for prosjektets form – her kan du lage alt fra interaktive kunstinstallasjoner til dataspill, chatbotter eller nyskapende interaktive datavisualiseringer.

Årets utgave av landsbyen har ett sentralt element som binder prosjektene sammen: Adressaparken. I dette ‘levende laboratoriet’ finnes sensorer som registrerer alt fra værdata og luftforurensning til mennesker som passerer, og disse dataene er tilgjengelig gjennom et åpent API. I tillegg har parken skjermer og andre muligheter for å gi tilbakemeldinger til besøkende. Hvordan dette brukes er opp til studentene, men mulighetene er mange. Vil du lage en chatbot som endrer humør etter været, eller blir allergisk når det er mye forurensning i lufta? Vil du lage et spill hvor vanskelighetsgraden bestemmes av antall mennesker som passerer parken, eller hvor du får power-ups av å være der selv? Vil du lage en kunstinstallasjon som visualiserer menneskers bevegelser gjennom parken etter ulike tider av døgnet, værtyper, eller andre faktorer? Eller vil du kanskje lage et prosjekt som oppfordrer besøkende i parken til å interagere med hverandre eller omgivelsene på meningsfylte måter? Mulighetene er (nesten) uendelige.

Trenger du erfaring med digitale medier eller programmering for å bli med i denne landsbyen?

Nei.

Vi er ute etter studenter som er interessert i å lære mer om interaktive digitale medier og deres muligheter, fra alle mulige fagområder og fakulteter. Jo mer tverrfaglig gruppen er, jo større muligheter for å utvikle et godt konsept. Interesserer du deg for dataspill, og er nysgjerrig på hvordan du kan bruke ditt fag i design av spill? Er du opptatt av litteratur, film eller andre medier, eller pedagogikk og formidling, og vil utforske skjæringspunktet mellom dette og digital interaktivitet? Er du kunststudent og vil utforske digitale uttrykk? Eller kan du programmere, og har ønske om å lage noe annerledes og nyskapende? Uansett bakgrunn, interesser og innfallsvinkel vil du kunne bidra med noe verdifullt i denne landsbyen.

20 okt 2020

Om landsbyen

Emnekode: EIT3014
Landsbytittel: Fortalt digitalt
Type: Langsgående virtuell
Språk: Norsk
Landsbyleder: Dagfinn Døhl Dybvig
Kontaktinformasjon: dagfinn.dybvig@ntnu.no
Undervises: Vår 2020
Undervisningssted: Digitalt

Det er obligatorisk å bruke PC med kamera og mikrofon i virtuelt EiT. 
I denne virtuelle landsbyen er det obligatorisk deltakelse på:

  • Landsbyens fellesmøter hver onsdag kl 10.00-13.00
  • Ukentlig arbeidsmøter i din gruppe. Hver gruppe har en viss frihet til å bestemme tidspunkt for sine møter.
  • Individuelt arbeid mellom fellesmøter og gruppemøter

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.