Tre for fremtiden

Tre for fremtiden

 • Visste du at nesten alt som bygges i Norge i dag potensielt kan bygges av tre?
   
 • Visste du at tre i byrom og arkitektur kan ha positiv innvirkning på folks helse?
   
 • Visste du at tre er en viktig brikke i sirkulærøkonomien og viktig for å bidra til å senke klimagassutslippene? 

Flere personer bygger strukturer i tre. Foto

Bærekraftig bruk av skogressursene spiller en viktig rolle i den framtidige norske bioøkonomien og den sirkulære økonomien. Bærekraftig bruk av skogressursene er også et sentralt element for å nå globale og nasjonale klima- og miljømål. 

Skog- og treindustrien – som er spredt over hele landet med store og små bedrifter - leverer en rekke ulike standardprodukter og spesialiserte produkter til byggenæringen og en rekke andre næringer.  

I denne landsbyen legger vi opp til et konkret samarbeide med Trondheim kommune og Pådriv Trondheim, som er et partnerskap som jobber med bærekraftig byutvikling. Bruk av tre kan også være et aktuelt i bærekraftig byutvikling. Det kan også være aktuelt med samarbeid med andre private og offentlig aktører i denne sammenheng.

Om landsbyen

Denne landsbyen er en «lekegrind» for studenter og bedrifter/aktører som ønsker å se nærmere på hvordan vi sammen kan utvikle nye bruksområder og eventuelt prosesser basert på skog og tre og/eller gjenbruk av tre. Dette er et av fokusområdene for NTNU Wood og henger også godt sammen med to av de strategiske satsingsområdene for NTNU, som er bærekraft og helse.

Hver studentgruppe I landsbyen vil etablere samarbeid med kommunen, andre offentlig aktør, Pådriv eller andre aktører som sammen med studentene kommer fram til problemstillinger knyttet til reelle utfordringer og problemstillinger som skal løses.

Strukturer bygde i tre. Foto

Relevant kompetanse 

Målet med landsbyen er å undersøke og utforske nye muligheter og løsninger knyttet til tre som materiale. I denne sammenhengen er dere studenter en uvurderlig ressurs, og vi ønsker deres aktive deltagelse, uavhengig om dere er forfattere, designere, programmere, medisinere, filosofer eller historikere. 

All kompetanse er relevant kompetanse. 

Nye løsninger og komplekse utfordringer krever bred tilnærming og alle fag og metoder kan gi viktige bidrag. Det er dette landsbyen skal legge til rette for.

Hybrid undervisningsform

I denne landsbyen vil det være både fysisk og digital undervisning, gruppearbeid og fasilitering. Dette krever at studentene har velfungerende kamera og mikrofon. Erfaringene fra tidligere kurs i pandemien som vært heldigitale eller del-digitale har i all hovedsak positive både for studenter og lærere.

 

Fakta

 • Emnekode: AAR4922
  Landsbytittel: Tre for fremtiden
 • Type: Intensiv
 • Språk: Norsk
 • Landsbyleder: Aasmund Bunkholt
 • Kontaktinformasjon: aasmund.bunkholt@ntnu.no 
 • Undervises: Våren 2024
 • Undervisningssted: Trondheim
  Vertsfakultet: AD

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Important information about EiT

Important information about EiT:

 • The focus on teamwork skills and group processes is the unique feature of Experts in Teamwork (EiT)
 • EiTs teaching methods depend on the contribution and presence of every participant throughout the semester. For this reason, attendance is compulsory on every village day.
 • In contrast to many courses, the first few days are especially important in EiT. During this period, get to know each other and discuss what each individual can contribute. You will also draw up the compulsory cooperation agreement and start preparing a shared research question.
 • For additional information about Experts in Teamwork, see page for students