Tre for fremtiden

Tre for fremtiden


WoodII


Tre for fremtiden

Viste du at alt som kan lages av olje kan lages av tre? Visste du at alt som bygges i Norge i dag potensielt kan bygges av tre? Visste du at når du spiser vaniljeis kommer vaniljesmaken av tre? Visste du at oppdrettslaksen snart kan fores på trevirke? 

Bærekraftig bruk av skogressursene spiller en viktig rolle i den framtidige norske bioøkonomien og den sirkulære økonomien. Skog- og treindustrien – som er spredt over hele landet med store og små bedrifter - leverer en rekke ulike standardprodukter og spesialiserte produkter til byggenæringen og en rekke andre næringer. I denne landsbyen legger vi opp til å samarbeide med bedrifter i skog- og treindustrien eller deres kunder i både privat og offentlig sektor slik at disse aktørene kan utvikle seg og sine prosesser og produkter videre. Hver studentgruppe I landsbyen vil etablere samarbeid med en næringspartner eller offentlig aktør knyttet til reelle utfordringer og problemstillinger som skal løses. 

Om landsbyen 

Denne landsbyen er en «lekegrind» for studenter og bedrifter/aktører som ønsker å se nærmere på hvordan vi sammen kan utvikle nye bruksområder og prosesser basert på skog og tre. 
Dette er et av fokusområdene for NTNU Wood, og henger også godt sammen med et av de strategiske satsingsområdene for NTNU, som er bærekraft. 


Kompetanse

Relevant kompetanse 

Målet med landsbyen er å undersøke og utforske nye muligheter og løsninger knyttet til tre som materiale. I denne sammenhengen er dere studenter en uvurderlig ressurs, og vi ønsker deres aktive deltagelse, uavhengig om dere er forfattere, designere, programmere, medisinere eller historikere. 
All kompetanse er relevant kompetanse. 
Nye løsninger og komplekse utfordringer krever bred tilnærming og alle fag og metoder kan gi viktige bidrag. Det er dette landsbyen skal legge til rette for. 


woodI


Fakta

Course code: AAR4922
Village: Tre for framtiden
Type: Intensiv
Language: Norsk
Village supervisor: Aasmund Bunkholt
Contact information: aasmund.bunkholt@ntnu.no 
Semester: Vår 2021

Important information about EiT

Important information about EiT:

  • The focus on teamwork skills and group processes is the unique feature of Experts in Teamwork (EiT)
  • EiTs teaching methods depend on the contribution and presence of every participant throughout the semester. For this reason, attendance is compulsory on every village day.
  • In contrast to many courses, the first few days are especially important in EiT. During this period, get to know each other and discuss what each individual can contribute. You will also draw up the compulsory cooperation agreement and start preparing a shared research question.
  • For additional information about Experts in Teamwork, see page for students