Arkitektur for helse – fremtidens smarte sykehus

Arkitektur for helse – fremtidens smarte sykehus

Sykehus gir møteplasser som skal bistå både mennesker og prosesser, og forbedringer av slike møteplasser må utarbeides i samarbeid mellom medisinere, informasjonsteknologi og arkitektur. Smart sykehus ser på fremtidens sykehus som en sosial konstruksjon der pasienter og helsepersonell møtes, men også som en infrastruktur der kliniske prosesser må være virkningsfulle og effektive.  Formålet er å (re)designe sykehus og kliniske prosesser som vil øke produktiviteten og pasientens opplevelse av kvaliteten på helsetjenestene. 

Smart Hospital of the Future

Relevant kompetans

I denne landsbyen kommer vi til å legge vekt på å tenke utenfor boksen. Foruten tverrfaglig kompetanse, søker denne landsbyen også de studentene som liker å kombinere kreativitet med rasjonelle vurderinger. Studenter fra alle fagmiljø ønskes derfor velkommen, men spesielt ønsker vi at studenter med bakgrunn i medisin, arkitektur, IKT, ledelse og økonomi og samfunn studier likesom psykologi, sosiologi eller Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) skal søke. 

Om landsbyen

Landsbyen samarbeider med St. Olavs Hospital HF som er blant de fremste i verden når det gjelder innovativ bruk av teknologi for virtuell representasjon og forvaltning av sykehusbygg. Den virtuelle bygningsmassen understøtter strategisk eiendomsledelse, arealforvaltning, pasientflyt, sporing og gjenfinning av mobilt utstyr, drift, vedlikehold og utvikling. Videre kan systemet understøtte simulering og optimalisering av pasientforløp og logistikk, samt sporing av pasienter og personell.

Landsbyen kombinerer forskning og design av fremtidens smarte sykehus. Det er dere studenter som velger hvilket prosjekt innenfor fremtidens smarte sykehus dere ønsker å arbeide med, men det er et viktig mål i landsbyen at prosjektene deres resultere i en forsknings og ‘ Evidence-Based Design’ :

  1. Konseptutvikling – hva er et smart sykehus og hvilke teknologier og kunnskap brukes? 
  2. Kunnskapsutvikling – hvilke disipliner kan bidra til smarte sykehus og hvilke kunnskaper og teorier kan brukes i utvikling? 
  3. Interessentanalyse – hvilke forventinger har pasienter og helsepersonell av smart sykehus konseptet og hvordan skal smart sykehus endre deres arbeidsprosesser? 
  4. Presentasjon – resultatene av forskning og design. 

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet.


Fakta om landsbyen - AAR4912

Emnekode: AAR4912
Landsbytittel: Arkitektur for helse – fremtidens smarte sykehus
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Johan van der Zwart
Undervisningsår: Våren 2020

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.