Arkitektur for helse – fremtidens smarte arkitektur for helsetjenester fra sykehus til hjem

Arkitektur for helse – fremtidens smarte arkitektur for helsetjenester fra sykehus til hjem

Sykehus er møteplasser som skal bistå både mennesker og prosesser, og forbedringer av slike møteplasser må utarbeides i samarbeid mellom medisin, informasjonsteknologi og arkitektur. Smarte sykehus ser på fremtidens sykehus som en sosial konstruksjon der pasienter, teknologi og helsepersonell møtes, men også som en infrastruktur der kliniske prosesser må være virkningsfulle og effektive. 
Nye utfordringer knyttet til kroniske sykdommer, men også Covid-19, krever helhetlig tenkning angående organisering av helsetjenester og design av arkitektur fra sykehus til hjem. 
Samtidig kan ny utvikling innen helseteknologi og kunstig intelligens sørge for at tradisjonelle sykehustjenester kan tilpasses eller erstattes med tjenester utenfor sykehuset. Formålet er å øke produktiviteten og pasientens opplevelse av kvalitet på helsetjenestene.  

Smart Hospital of the Future

Relevant kompetanse 

I denne landsbyen kommer vi til å legge vekt på å tenke utenfor boksen. Foruten tverrfaglig kompetanse, søker denne landsbyen også studenter som liker å kombinere kreativitet med rasjonelle vurderinger. Studenter fra alle fagmiljø ønskes derfor velkommen, men spesielt ønsker vi at studenter med bakgrunn fra medisin, arkitektur, IKT, ledelse og økonomi, og samfunnsstudier som psykologi, sosiologi eller STS skal søke.  

Om landsbyen 

I landsbyen undersøker vi nye kombinasjoner og sammenhenger mellom personer, tjenester og arkitektoniske områder som sykehusbygg, helsehus, helsestasjon og bolig. Landsbyen skal forskere hvordan fremtidens arkitektoniske områder for sykehustjenester skal være, og kartlegge pasientruter (patient journeys) for ulike sykdomsforløp, som for eksemple kreft, diabetes, Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) eller hjerte- og karsykdommer. 

Landsbyen kombinerer forskning og design av fremtidens smarte helsetjenester fra sykehus til hjem. Det er dere studenter som velger hvilket prosjekt innenfor fremtidens smarte sykehus dere ønsker å arbeide med, men det er et viktig mål i landsbyen at prosjektene deres resulterer i en forsknings- og ‘Evidence-Based Design’ : 

  1. Konseptutvikling – hva er et smart sykehus og hvilke teknologier og kunnskap brukes?  

  1. Kunnskapsutvikling – hvilke disipliner kan bidra til smarte sykehus og hvilke kunnskaper og teorier kan brukes i utviklingen?  

  1. Design – hvordan ser fremtidens smarte arkitektur av sykehustjenester ut for pasienter og helsepersonell, og hvordan skal et smart sykehus endre arbeidsprosessene? 

  1. Presentasjon – resultatene av forskning og design.  

Utprøving av alternativ vurderingsform 

Denne landsbyen bruker en alternativ vurderingsform av prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet. 


Fakta om landsbyen - AAR4912

Emnekode: AAR4912
Landsbytittel: Arkitektur for helse – fremtidens smarte arkitektur for helsetjenester fra sykehus til hjem
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Johan van der Zwart
Undervisningsår: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.