Sak: Personlig AktivitetsIntelligens (PAI) og fysisk form

Gir 100 PAI i uka bedre kondis enn 10 000 skritt om dagen?

 

Både 100 PAI i uka og 10 000 skritt om dagen kan ha effekt på kondisjonen og kroppskomposisjonen til friske overvektige som tidligere har vært fysisk inaktive. Etter åtte uker hadde ikke deltakerne forbedret det absolutte maksimale oksygenopptaket sitt, men begge gruppene forbedret oksygenopptaket målt i forhold til kroppsvekt (ml/kg/min) og det var tendenser til større økning i PAI-gruppa. Deltakerne som målte PAI hadde også redusert fettprosenten sin, mens de som skulle fokusere på skritt gikk signifikant ned i vekt. Ingen av treningsanbefalingene påvirket blodtrykket.

Les mer om PAI (Personlig Aktivitets-Intelligens)

Mastergradsprosjektet inkluderte 21 menn og kvinner mellom 30 og 50 år med overvekt eller fedme. Halvparten ble trukket til å bruke aktivitetsarmbåndet Mio Slice og en mobil-app som kalkulerer PAI, mens resten fikk utdelt aktivitetsmåleren Fitbit zip som teller skritt. De som var i PAI-gruppa forsøkte å tjene 100 PAI hver uke, mens Fitbit-gruppa skulle prøve å klare 10 000 skritt hver dag i åtte uker. Vi målte kondisjonen, kroppskomposisjonen og blodtrykket til deltakerne både før og etter de åtte ukene, og sammenlignet resultatene i de to gruppene.

Les hele mastergradsoppgaven til Christoffer Børstad:
Physical activity tracking - Personal Activity Intelligence (PAI) versus 10,000 steps per day and the effects on cardiorespiratory fitness, body composition and blood pressure in inactive overveight and obese


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo