Delprosjekt P1: Økonomi og innovasjon

Delprosjekt P1: Økonomi og innovasjon

Illustrasjon som viser muligheter: RAMBØLL/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Delprosjekt P1 Økonomi og innovasjon skal samle Fakultet for økonomi gjennom å flytte Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) til Hesthagen. Tomta ligger tett på Adolf Øien-bygget som i dag rommer Fakultetsadministrasjonen og andre institutt ved Fakultetet. Sammen vil det nye bygget og det eksisterende Adolf Øien-bygget danne Økonomi- og innovasjonsklyngen.

Hvem skal inn i bygget?

Last ned byggeprogrammet for delprosjekt P1 som PDF her: Byggeprogram P1 (PDF)

Økonomi- og innovasjonsklyngen
Fakultet for økonomi samles gjennom å flytte Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT) til tomt 6B. Tomta ligger tett på Adolf Øien-bygget som i dag rommer Fakultetsadministrasjonen og andre institutt ved Fakultetet. Til sammen utgjør nybygget ved 6B og eksisterende Adolf Øien Økonomi- og innovasjonsklyngen.

Nybygget skal romme arbeidsplasser, studentarbeidsplasser, spesialrom og knutepunktsfunksjoner for IØT. Bygget skal ivareta for NTNU sitt fokus på innovasjon og huse det interne innovasjonssenteret. Aktiviteten ved IØT skal fortsette som i dag. Med nybygget samles aktiviteten og det gis muligheter for større samhandling og sambruk på tvers av studieretningene ved fakultetet.

Studentarbeidsplasser 4.-5. år
Bygget skal romme arbeidsplasser til 4.-5. årsstudenter som tilhører klyngen. 

Felles læringsstrøk
Felles læringsstrøk i bygget består av undervisningsrom og studentarbeidsplasser for 1.-3. årsstudenter. Disse skal være tilgjengelige for alle studenter på NTNU. 

Andre arbeidsplasser
Arbeidsplassarealer tilrettelagt for enheter innenfor NTNU som i en senere fase besluttes innplassert.

På tomten er det i tillegg avsatt areal til sykkelparkering.

På tomt 6C, gjennom Høgskoleparken, skal det bygges bro som tilrettelegger for allmenn tilgjengelighet og ferdsel mellom tomt 6B og Sem Sælands vei på Gløshaugplatået.

Dimensjonerende grunnlag
Felles læringsstrøk i delprosjekt P1 dimensjoneres for 1704 1.-3. årsstudenter. Klyngen er dimensjonert med 553 4.-5. årsstudenter. Det skal totalt legges til rette for arbeidsplasser til 296 ansatte i bygget, hvorav 207 ansatte tilhører Økonomi- og innovasjonsklyngen.

Prosjektgruppa for P1 Økonomi og innovasjon:

Toggler 2

Oppdateres.

Dekan for Fakultet for økonomi er leder av styringsgruppen for delprosjekt P1. 

Delprosjektets styringsgruppe har som hovedoppgave å sørge for at NTNUs virksomhetsutvikling legger premisser og rammer for delprosjektets utvikling, slik at utviklingen av delprosjektet går i takt med utviklingen av virksomheten.  

Mandat for delprosjektets styringsgruppe innebærer ulike roller ovenfor NTNU og ovenfor byggeprosjektet.

Styringsgruppen består av: 

 • Leder, Dekan ØK: Monica Rolfsen
 • Medlem, instituttleder IØT: Marielle Christiansen
 • Medlem, arbeidsgiverutnevnt representant for arbeidsmiljøet: Øystein Moen
 • Medlem, representant fra FIE/prorektor for forskning: Magnus Ressem
 • Medlem, studentrepresentant, fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget: Erik Johansen
 • Medlem, studentrepresentant, FTV ØK:  Johanne Dobbe Flemmen
 • Medlem, representant for vernelinja: Heidi Camilla Egseth
 • Medlem, kontorsjef IØT: Kjerstina Røhme
 • Medlem, campustillitsvalgt: Morten Kvamme
 • Medlem, representant for LOSAM: Luitzen De Boer
 • Medlem, representant for eiendomsdirektør: Anne Karoline Simonsen
 • Medlem, seksjonsleder ØK: Rannveig Helene Pedersen
 • Medlem, leder EiT: Ela Sjølie

Felles epost for brukerinvolvering på NTNU Campusutvikling: brukerinvolvering@campusutvikling.ntnu.no