Studenter om campus

Oppdatert 25. juni 2019

Studenter om campus

Favorittsted på campus? Ønsker for fremtidens campus? Råd til campusutviklerne? Vi har spurt en rekke studenter om hva de mener. 

Skrevet av: May Brit Leirtrø Røstad

Ruta Slavinskaite.

Ruta Slavinskaite (24)

Utvekslingsstudent fra Litauen som studerer Byøkologisk planlegging.

Hvor er ditt favorittsted ved campus på Gløshaugen – og hvorfor?

– Mitt favorittsted på Gløshaugen er området utenfor Hangaren med bord og stoler. Et av de første minnene fra NTNU var da vi satt her med vår gruppe.

Hvordan ser du for deg fremtidens campus?

– Jeg ser for meg at sammenslåingen av begge campus vil bli hektisk til å begynne med, med flere studenter og ansatte rundt omkring på Gløshaugen. Men senere bør høyere tetthet bidra til bærekraftig utvikling av campus og byen.

Hvilke råd har du til de som utvikler fremtidens campus i dag?

– Ikke glem utenlandske studenter og ansatte ved spørsmål om NTNUs behov.

Ludwig Glorus Sveen

Ludwig Glorud Sveen (23)

Studerer master i regnskap og revisjon.

Hvor er ditt favorittsted ved campus på Gløshaugen – og hvorfor?

– Mitt favorittsted ved campus Gløshaugen er Sit kantinen på realfagsbygget. Dette er fordi kantinen har et bra tilbud og lokalet er flott å spise i. Kunne dog vært flere plasser. Jeg er til vanlig nede ved Elgeseter, så jeg har ikke utforsket Gløshaugen så mye.

Hvordan ser du for deg fremtidens campus?

– Jeg ser for meg et moderne bygg som bærer preg av kvalitet og at campusen skal være nesten som et lite samfunn, men med "nærhet" til Trondheim sentrum.

Hvilke råd har du til de som utvikler fremtidens campus i dag?

– Bygge stort nok slik at vi unngår plassproblemer slik som jeg opplever dagens campus. Ha nok leseplasser, grupperom og spiseplasser.

Kristin Isabel Thorbjørnsen

Kristin Isabel Thorbjørnsen (33)

Master i Fysisk planlegging, fakultet for arkitektur og design.

Hvor er ditt favorittsted ved campus på Gløshaugen – og hvorfor? 

– Mitt favorittsted på campus er på Cafe-Sito Stripa, for her kjøper jeg alltid min favoritt brygget kaffe.

Hvordan ser du for deg fremtidens campus? 

– Fremtidens campus skal være en multifunksjonell smart by med muligheter for at man kan både bo der, handle der og ha fritidsaktiviteter der i alle ukedager inkludert vanlig undervisning.

Hvilke råd har du til de som utvikler fremtidens campus i dag? 

– Mitt råd er at det er viktig å involvere de som skal bruke campus, som nettopp er studentene.

Haakon Edvardsen

Haakon Edvardsen (24)

Studerer Bygg- og Miljøteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Hvor er ditt favorittsted ved campus på Gløshaugen – og hvorfor?

– Arkitekturbiblioteket. Her kan man både sitte på bord og jobbe med andre, men også sitte i et skjermet avlukke og jobbe for seg selv. På grunn av sin lokasjon på Stripa, er det studenter fra alle mulige fagretninger som bruker lokalet. Det er også kort vei til kantine og kiosk. Er også veldig glad i å se på utstillingene som settes ut både inne på selve biblioteket og rett utenfor.

Hvordan ser du for deg fremtidens campus?

– Håper og tror på mer aktivitet også etter vanlig arbeidstid. Det være seg faglige arrangementer, men også åpne konserter og utstillinger (som kommer av at de kunstneriske fagretningene flytter hit). Håper også på et utsalgssted med lengre åpningstid enn dagens mattilbud. Det at det er attraktivt å oppholde seg på campus også etter vanlig arbeidstid, tror jeg kan hjelpe på leseplassproblematikk, som jeg føler er tilstede i dag. Håper også på flere naturlige møteplasser og attraktive rekreasjonsområder både inne og ute.

Hvilke råd har du til de som utvikler fremtidens campus i dag?

– Håper utviklerne har gjennomføringskraft på kvalitetsprinsippet "urban". "En levende campus" er mye brukt og kan føles som et litt svevende uttrykk, men ulike arrangementer, bevaring av attraktive grøntområder, bedre tilgjengelighet til campus om kvelden og i helgen, samt inntog av andre befolkningsgrupper enn kun studenter (f.eks. flytte Kulturskolen sammen med Institutt for Musikk) kan bidra til dette. Det faglige er allerede på plass, så de fysiske omgivelsene bør bidra til økt trivsel blant studentene og de ansatte.

 

Camilla Kristiansen Birkelund (23)

Forkurs med sikte på dataingeniørfag til høsten.

Hvor er ditt favorittsted ved campus på Gløshaugen – og hvorfor?

–  Jeg har egentlig ikke et spesielt favorittsted, men synes det er gøy at det er så mye som skjer langs stripa i lunsjpausene.  

Hvordan ser du for deg fremtidens campus?

– Jeg ser for meg større mangfold, med mange forskjellige studieretninger og studenter samlet på en mindre plass enn vi er vant til fra tidligere. Kanskje det også blir lettere med tverrfaglige prosjekter dersom sammenslåingen av campusene blir vellykket. 

Hvilke råd har du til de som utvikler fremtidens campus i dag?

– Ikke noe som jeg kommer på. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg fremover!

Karl Andre Lerum Lund (23)

Studerer Produktutvikling og produksjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Hvor er ditt favorittsted ved campus på Gløshaugen – og hvorfor? 

– Min favorittstad er på framsida av Hovedbygningen. Her har ein utsikt mot midtbyen og over dei fine grøntområda. Dette er sjølve "inngangen" til campus Gløshaugen.

Hvordan ser du for deg fremtidens campus? 

– Framtidas campus har integrert seg naturleg i og rundt dei eksisterande bygningane og blitt eit urbant campus. Det er mykje aktivitet også på kveldstid og i helgane, då ein har opna opp for meir samarbeid med eksterne partar. Det er også økt tverrfagleg samarbeid på tvers av studieretningane.

Hvilke råd har du til de som utvikler fremtidens campus i dag? 

– Inkluder studentane og dei ansatte på dei ulike institutta. Her kan ein få mykje informasjon og tips som ein ellers ikkje tenkjer på. Inkluder også naboar som grensar til Gløshaugen for å unngå konfliktar.